ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข กับเทคโนโลยี Web 2.0

เพื่อให้ In Trend ไม่น้อยหน้าห้องสมุดต่างประเืทศ เราจึงพยายามใช้เทคโนโลยี Web 2.0 เสริมเข้ากับงานบริการห้องสมุด (หรือที่่เรียกกันว่า Library 2.0) คือทำ Web-based service ที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้ .. ที่ทำไปบ้างแล้วตอนนี้ คือ Stang Mongkolsuk Library Web Blog เวทีพูุดคุยและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการ และหากใครชอบ Windows Live Messenger เราเตรียมบรรณารักษ์ตอบคำถามสดๆ แบบ Live Chat เอาไว้ที่ stang-librarian@hotmail.com ตลอดเวลาทำการของห้องสมุด นอกจากนั้น เราได้จัดทำ Digital Hall of Fame นำเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของบรรดาคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะ หรือได้รับรางวัลดีเด่นทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวนกว่า 50 ท่าน บน Wikipedia ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ ดูรายละเอียดได้ที่

http://th.wikipedia.org/wiki/คณะวิทยาศาสตร์_มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อไปว่าจะหัดลองทำ Podcast, Vodcast, Slidecast และ web 2.0 อื่นๆ ออกมาให้บริการด้วย ..

Advertisements
This entry was posted in Library IT and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s