ทำไมห้องสมุดนี้ จึงชื่อ “สตางค์ มงคลสุข” ?

“ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 และ 3 ของตึกฟิสิกส์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2511 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 2 มีนาคม 2512 ห้องสมุดจึงใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์” พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อของคณะ เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2512

และเมื่อปี พ.ศ. 2519 ห้องสมุดได้้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ” คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ้ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท่านอาจารย์สตางค์ มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการบุกเบิกมหาวิทยาลัยวิจัย ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างหาตัวจับได้้ยาก สมดังนาม “สตางค์ ซึ่งแปลว่า หนึ่งในร้อย”

และในปีหน้านี้ พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร ์ในวาระครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนา จะอยู่ภายใต้การนำของคณบดีคนล่าสุด ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2541 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ บุตรชายคนเดียวของท่านอาจารย์สตางค์ ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่จะถึงนี้

Advertisements
This entry was posted in Library History and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to ทำไมห้องสมุดนี้ จึงชื่อ “สตางค์ มงคลสุข” ?

  1. network says:

    อ่านประวัติของห้องสมุดสตางค์ แล้ว ประทับใจมากค่ะ ที่ได้มีบันทึกให้อนุชนร่นหลังทราบ และจะเป็นประวัติศาสต์ที่อยู่อย่างนิรันดร เป็นที่รู้จักของเยาวชนต่อไป ขอปรมมือดัง ๆค่ะที่ผู้จัดทำ บันทึกได้มองการณ์ไกลในการประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s