ทฤษฎี Long Tail กับห้องสมุดในยุค Web 2.0

Long Tail Theory

Long Tail เป็นทฤษฎีทางการตลาดของ Chris Anderson ที่เขียนไว้ในบทบรรณาธิการนิตยสาร Wired Magazine เมื่อปี 2004 หากแกนตั้งคือ “ยอดการขาย” แกนนอนคือ “สินค้า ผลิตภัณฑ์” ส่วนที่เป็นสีแดงของกราฟคือ “Hits” สินค้ายอดนิยม เป็นที่ต้องการของคนกลุ่มใหญ่ และส่วนที่เป็นสีเหลืองคือ “nonhit” หรือ “Niches” สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มน้อย หาซื้อได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ชั้นวางแสดงสินค้า

ทฤษฎี Long Tail ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มของตลาดเริ่มย้ายจาก “Hits สีแดง” มาเป็น “Niches สีเหลือง” ซึ่งขยายยาวไปทางขวาขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบัน ช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น niches ได้ง่ายขึ้นมาก หลังจากหันมาทำการซื้อขายกันบนอินเตอร์เน็ตแทน ย้ายจาก physical มาเป็น digital (หรือที่ Anderson ใช้คำว่า “bits rather than atoms”) … เป็น Social Networking ของผู้คน ในยุค web 2.0

จะว่าไป … ตอนนี้สินค้าและบริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หลายอย่างก็กลายเป็น Long Tail ไปแล้วเหมือนกัน โดยเฉพาะวารสารวิชาการต่างประเทศ ซึงเปลี่ยนสภาพการบริการ จาก Print Journals จำนวนไม่กี่ร้อยชื่อบนชั้นวาง กลายเป็น E-Journals จำนวนนับหมื่น บนเว็บไซต์ของห้องสมุด …

Advertisements
This entry was posted in Library Management and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s