ลักษณะนิสัยประจำชาติไทย

ลักษณะนิสัยประจำชาติไทย (ประมวลผลโดยสภาวิจัยแห่งชาติ)

รักสงบ เคารพผู้อาวุโส เชื่อโชคลางของขลัง เชื่อกฎแห่งกรรม

ยอมตามผู้มีอำนาจ รักเอกราช สุกเอาเผากิน

ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น ชอบผู้นำ ทำสำรวย ชอบบันเทิง(สนุก)

เมตตากรุณา ผักชีโรยหน้า ไม่กระตือรืนร้น เป็นคนใจกว้าง

ช่างอดช่างทน กตัญญูกตเวที ชอบมีอภิสิทธิ์ จิตใจเอื้ออารี

โอนอ่อนผ่อนตาม มีความเกรงใจ ให้อภัยเสมอ ตามใจต่างชาติ

ฉลาดเลือกงาน ทำการมักเบ่ง เคร่งครัดเคารพแด่พระมหากษัตริย์

[ อ่านดูแล้ว นิสัยคล้ายๆ เราเลย … ]

คัดมาจาก : การบรรยาย หัวข้อ “ความมั่นคงของชาติ” โดย พลโท เอกชัย ศรีวิลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร / หัวหน้าสำนักงาน คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม / ผู้อำนวยการวิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

บรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550

Advertisements
This entry was posted in Quotes and Sayings and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ลักษณะนิสัยประจำชาติไทย

  1. projectlib says:

    ขอเพิ่มอีกสักสองขอเหอะ
    “บ้าหวย” “เสี่ยงโชค”
    ไม่รู้แก้ไงดี เฮ้ย ช่วยไม่ได้

  2. Theerawat says:

    จริงๆ บ้าหวย เสี่ยงโชค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s