8 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

อุปนิสัยที่ 1 : โปรแอคทีฟ คือ มีความคิดริเริ่ม มีเสรีภาพที่จะเลือก รับผิดชอบต่อการเลือกของตนเอง และเป็นผู้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยที่ 2 : เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ ไม่ดำเนินชีวิตไปวันๆ

อุปนิสัยที่ 3 : ทำสิ่งที่สำคัญก่อน ไม่ใช่ทำตามความเร่งด่วนและแรงผลักดันรอบตัว

อุปนิสัยที่ 4 : คิดแบบ win/win เป็นการคิดอย่างใจกว้าง มองโลกว่ามีโอกาสมากมายสำหรับทุกคน

อุปนิสัยที่ 5 : เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

อุปนิสัยที่ 6 : ผลึกกำลัง ผสานความต่าง เป็นทางเลือกใหม่ ไม่ใช่วิธีของฉัน วิธีของคุณ แต่เป็นวิธีที่สามซึ่งดีกว่า เป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์แบบ 1+1=3, 11, 111 หรือมากกว่านั้น

อุปนิสัยที่ 7 : ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเรา ทั้ง 4 ด้านแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง คือ ร่างกาย สังคม/อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ไคเซ็น

และอุปนิสัยที่ 8 : ค้นหาศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวเรา พลังที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยออกมา หรือที่ Covey เรียกว่า “เสียง” ภายในตัวเรา เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รอบตัว … ความสำเร็จที่แท้จริงนั้น ต้องก่อให้เกิดความภูมิใจและความสุขใจ ซึ่งจะเป็นพลังในการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่น หันมาค้นหาของตนเองเช่นกัน

ตกลงทำได้กี่ข้อ ? … คัดมาจากหนังสือแปล 2 เล่ม ที่อาจจะดูเก่าไปแล้ว แต่ยังเข้าท่าอยู่ เป็นแนวความคิดของ Stephen R. Covey .. ใครอยากอ่าน มีให้ยืมที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

  • 7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง (The 7 habits of highly effective people) เลขหมู่หนังสือ BF637.S8 ค976จ 2548
  • อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (The 8th Habit) เลขหมู่หนังสือ BF637.S4 ค976อ 2548
Advertisements
This entry was posted in Book Talk and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to 8 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

  1. Pingback: ปีใหม่ กับ รายการกลับเนื้อกลับตัว … ฝันเหอะ! « Let’s talk about the Culture . . . . . Gap!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s