จัดอันดับมหาวิทยาลัย (ตอนที่ 2)

องค์กรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แห่งแรกที่จะพูดถึง คือ Academic Ranking of World Universities หรือเรียกชื่อย่อๆ ว่า arwu จัดทำโดย Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการสำรวจมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แห่ง

arwu ประกาศผลการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2003 .. มาถึงปัจจุบันก็ 5 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของ arwu เลย !

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินเข้มข้นมาก เช่น

  • ต้องมีอาจารย์ นักวิจัย และศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัล Nobel หรือจะเป็นรางวัล Field Medals ก็ได้สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ (ข้อนี้ประเทศไทยสอบตก)
  • ต้องมีนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงมาก หรือที่เรียกว่า highly-cited researcher ตามวิธีของ Thomson ISI (ข้อนี้ประเทศไทยก็สอบตกอีกเหมือนกัน)
  • มีการดูจำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature และ Science
  • ดูจำนวนบทความวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCI, SSCI หรือปัจจุบันคือ ฐานข้อมูล Web of Science (ของ Thomson ISI)
  • และพิจารณาขนาดของมหาวิทยาลัยด้วย

จะเห็นว่า arwu เน้นเรื่องผลงานการวิจัยระดับนานาชาติ มากเป็นพิเศษ เกณฑ์อื่นๆ ไม่ค่อยสนใจ ..

Shanghai Jiao Tong University บอกเหตุผลของการจัดทำ arwu ไว้ว่า ต้องการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆของโลกที่อยู่ในระดับ world class (โอ้โฮ ! คิดแบบมหาอำนาจเลย)

Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s