จัดอันดับมหาวิทยาลัย (ตอนที่ 4)

พูดถึง Webometrics อีกหน่อย .. ยังไม่จบ

Webometrics ทำการสำรวจเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก จำนวนประมาณ 13,000 แห่ง แล้วทำการจัดอันดับ 1-4,000 และดูแต่เรื่องเว็บอย่างเดียวเลย เช่น 1) วัดขนาดของมหาวิทยาลัย จากจำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์ต่างๆ ภายใต้โดเมนเดียวกัน 2) วัดจำนวนผลงานวิจัย จากจำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ รวมทั้งดูจากจำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ที่สามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar 3) วัดความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จาก Link Visibility คือดูว่ามีจำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยง หรืออ้างอิงมาจากภายนอก และสืบค้นได้โดยใช้ search engines มากน้อยแค่ไหน

แต่อย่าเข้าใจผิดนะ วัดเฉพาะ Link Visibility ไม่ได้วัด Link Popularity หรือจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ !!

ใช้เกณฑ์ตัดสินคนละเรื่องกับของ arwu (Shanghai) และของ THES-QS ที่จะได้พูดถึงในตอนต่อไป

ดูตารางนี้ประกอบก็ได้ เป็นสไลด์ประกอบการบรรยาย ของนาย Isidro F. Aguillo

world_ranking4.jpg

Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s