จัดอันดับมหาวิทยาลัย (ตอนที่ 3)

องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แห่งที่ 2 ที่จะกล่าวถึงคือ “Webometrics of World University” เป็นโครงการวิจัย Cybermetrics Lab ของ The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรสเปน

เริ่มทำการจัดอันดับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญคือ นาย Isidro F. Aguillo … คนนี้แหละ isidro.jpg

เขาบอกว่า .. การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า “Web is the best showcase for Universities”

Webometrics ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพ ของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และความเป็น open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ไม่ได้วัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการอ้างอิงผลงานวิจัย เหมือนของคนอื่น …

หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” นั่นเอง

มิน่าเล่า .. ประกาศผลล่าสุด July 2007 มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ถึงได้อันดับ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงได้ตั้งอันดับ 9 ! (.. แฮะๆ .. ล้อเล่น อย่าโกรธนะ)

[ ดูอันดับทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 44 แห่ง ได้ที่นี่ ]

Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s