หากคุณกำลังเจ็บปวดและใกล้ตายด้วยโรคร้าย จะต้องทำอย่างไร ?

นี่ .. ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เลย

“The Tibetan Book of Living and Dying : ประตูสู่สภาวะใหม่ จากคำสอนธิเบต เพื่อเตรียมตัวตาย และช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย” โซเกียล รินโปเช (เขียน) / พระไพศาล วิสาโล (แปล)

หากคุณป่วยด้วยโรคร้าย อย่างเช่น มะเร็งหรือเอดส์
ให้พยายามเต็มที่ เท่าที่จะทำได้ เพื่อนึกถึงคนอื่นๆ ทุกคนในโลกที่เป็นโรคเดียวกับคุณ

บอกกับตัวเองด้วยกรุณาอันลึกซึ้งว่า “ขอให้ฉันรับเอาความทุกข์ของทุกคนที่เป็นโรคร้ายนี้
ขอให้เขาเหล่านั้น ปลอดพ้นจากโรคนี้ และปลอดจากความทุกข์ยากทั้งมวล”

จากนั้น ก็จินตนาการว่า โรคและเนื้อร้ายได้ละจากร่างของเขา
โดยกลายเป็นควัน และสลายรวมเข้ากับความเจ็บปวดและเนื้อร้ายของคุณ
เมื่อคุณหายใจเข้า คุณได้หายใจเอาความทุกข์ยากทั้งมวลของเขาเข้ามา
และเมื่อคุณหายใจออก คุณได้หายใจแผ่การเยียวยารักษา และความปกติสุขออกไป
ทุกครั้งที่คุณทำเช่นนี้ ให้เชื่ออย่างไร้ขัอกังขาว่า บัดนี้เขาเหล่านั้น ได้รับการเยียวยาแล้ว

ขณะที่ความตายใกล้เข้ามา พูดกับตัวเองอย่างต่อเนื่องว่า
“ขอให้ฉันรับเอาความทุกข์ ความกลัว และความอ้างว้างของคนทั้งหลายในโลกนี้ ที่กำลังตายหรือจะตาย
ขอให้เขาหายจากความเจ็บปวดและความสับสน
ขอให้เขาประสบความสุขสบายและความสงบใจ
ขอให้ความทุกข์ใดๆ ก็ตามที่ฉันกำลังประสบในบัดนี้ และจะประสบในอนาคต
ช่วยเขาเหล่านี้ ให้เกิดใหม่ในสุคติภพ และบรรลุถึงปัญญารู้แจ้งในที่สุด”

แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนป่วย และจำเป็นต้องไปเยี่ยมคนใกล้ตาย หนังสือเล่มนี้ก็มีข้อแนะนำดีๆ ว่าจะต้องทำอย่างไร

Advertisements
This entry was posted in Book Talk and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s