จัดอันดับมหาวิทยาลัย : ตอนที่ 5

คุยต่อเรื่ององค์กรนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก …

นอกจาก arwu (Shanghai Jiao Tong) และ webometrics ที่กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีอีกองค์กรหนึ่ง ที่เริ่มจัดอันดับในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน คือประมาณปี 2004 และปัจจุบันดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากกว่าเพื่อน นั่นก็คือ THES-QS World University Rankings 

THES (Times Higher Education Supplement) จะทำการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย ร่วมกันกับบริษัท QS (Quacquarelli Symonds Ltd.)  และประกาศผลประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในปีนี้ ได้แก่

  • สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์
  • จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ นับจาก Full-time Equivalent (FTE) ไม่ได้นับ part-time
  • จำนวนผลงานวิจัย และการอ้างอิงผลงานวิจัย ซึ่งเดิมใช้ฐานข้อมูล Essential Science Indicator (ESI) ของบริษัท Thomson ISI ในการวัดการอ้างอิง แต่ปี 2007 เปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล SCOPUS ของบริษัท Elsevier แทน
  • มีการสำรวจความคิดเห็นของ peer-reviewers ที่เป็นนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย และสัมภาษณ์นายจ้างบัณฑิต (recruiter)
  • การคำนวณคะแนนต่างๆ ใช้ค่า Z-score  .. เป็นต้น

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ทำการรวบรวมข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจติดตามเรื่อง University Rankings โดยเฉพาะแนวโน้มของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อย่างใกล้ชิด ชนิดเกาะติดขอบสนาม .. อยู่ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ranking.htm

Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s