Desiderata

นอกจาก “Do it Anyway !” แล้ว “Desiderata” ก็เป็นข้อความบนกระดาษอีกแผ่น ที่อาจารย์ชวลิตเอามาแจกผู้เข้ารับการอบรมในวันนั้น …  มีบทแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วย ท่อนที่ชอบมากคือ

..."If you compare yourself with others, you may become vain & bitter; for always there will be greater & lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time." ...

... "ถ้าท่านเปรียบตนเองกับผู้อื่น ท่านก็จะมีแต่ความหลงระเริงและน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะย่อมจะต้องมีคนที่ด้อยกว่าหรือเด่นกว่าท่านเสมอ จงชื่นชมกับทั้งผลสำเร็จและแผนงานทั้งปวงของท่าน จงใส่ใจในการงานของท่านเสมอ แม้ว่างานนั้นจะเป็นเพียงงานที่ต่ำต้อย เพราะความสามารถของท่านที่ได้สร้างสมจากงานนั้นๆ เป็นสิ่งเดียวที่ท่านจะได้ติดตัวไป ไม่ว่าชะตาชีวิตของท่านจะแปรผันเป็นเช่นไร" ...

Desiderata” มีประวัติความเป็นมาที่ยุ่งเหยิงนิดหน่อย เดิมทีคิดว่าเป็นข้อความที่ถูกพบในโบสถ์ Old St. Paul’s Church  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 แต่ตอนหลังกลับกลายเป็นบทกวีที่แต่งโดย Max Ehrmann และมีการฟ้องร้องจนได้รับลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ. 1927 .. ใครสนใจเรื่องราวของบทกวีที่แสนจะโด่งดังนี้ อ่านเอาเองได้ [ ที่นี่ ]

Advertisements
This entry was posted in Quotes and Sayings and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s