แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของ “ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท”

สมาชิกโปรดทราบ! ขณะนี้เว็บไซต์ของ “ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (Mahidol-Phayathai IT User Club)” ได้ปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนวิธีการสร้างเว็บ มาใช้ Open Source (โปรแกรม Joomla!) และย้ายบ้านมาอยู่ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/ituserclub แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (13 ธ.ค. 50) …

ใครที่ยัีงไม่รู้จักชมรมของเรา จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ที่นี่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม “ชาวมหิดลคนรักไอที ” เริ่มเปิดชมรมมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2550 ตอนนี้อายุเกือบครบปีแล้ว สถานที่ตั้งอยู่ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือที่เรียกกันว่า Stang Mongkolsuk Learning Center

… ปัจจุับันเราเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน CoP มหาวิทยาลัยมหิดล ของสำนักพัฒนาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย ด้วยล่ะ ..

Advertisements
This entry was posted in Library IT and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s