สมรรถนะ (Competency)

ตอนนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชอบใช้เรื่องของ “สมรรถนะ (Competency)” ในการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือยึดผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้ แล้วยังงงๆ อยู่ (ว่าเกี่ยวกับเรามั้ยเนี่ย .. ) เกี่ยวมั้ง อยากจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆ ดังนี้ค่ะ

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง  “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม” ของบุคคล ที่เป็นผลมาจาก

 • ความรู้ (Knowledge) : ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆ แต่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะ!
 • ทักษะ (Skill) : ความชำนาญ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และทำให้งานสำเร็จ
 • คุณลักษณะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ แต่ส่งผลกับการทำงาน : เช่น แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) อุปนิสัย บุคลิกส่วนตัว (Traits) ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณค่าของตน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) เป็นแรงขับภายในเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของงานที่ตั้งไว้

ซึ่งทั้งหมดนี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกันของบุคคล และทำให้บางคนสามารถ “สร้างผลงานได้โดดเด่น” มากกว่า … แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พฤติกรรมในการทำงาน เป็นสิ่งที่เสริมสร้างขึ้นมาได้ โดยการหมั่นฝึกอบรมและพัฒนา

สมรรถนะ แบ่งใหญ่ๆ ได้เป็น 5 ประเภท คือ

 • สมรรถนะขององค์กร (Organization Competencies)
 • สมรรถนะหลัก (Core Competencies) เป็นคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรควรมี เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
 • สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competencies) 
 • สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงาน (Job Competencies)
 • สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) เป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่ยากจะลอกเลียนแบบได้

ใครมีข้อสุดท้ายนี้ สงสัยจะค่าตัวแพงกว่าเพื่อน …

Advertisements
This entry was posted in Library Management and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to สมรรถนะ (Competency)

 1. CHAT says:

  การให้ความหมาย สมรรถนะ น่าจะจำแนกให้ชัดว่า เป็นสมรรถนะส่วนใด คือ สมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่สนับสนุน ก่อให้เกิดงาน ตัวใดใช้ศัพท์คำใด เป็นต้น
  ควรดู Original competency ของ McClelland ,Spencer และ Voorhees จะชัดเจนขึ้น และสามารถให้ความหมายของสมรรถนะได้ดีขึ้น
  จากความหมายทีให้มา “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม” น่าจะหมายถึงสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานนะครับ
  เพราะพฤติกรรม ก็ต้อง Action อยู่แล้ว มีคำถามว่า สมรรถนะจากความหมายนี้ อยู่ใต้นำหรือบนน้ำกันแน่..

  ขอแลกเปลี่ยน สมรรถนะ มีสมการว่า Ci= (K,B,C,A,o) นี่แหละของแท้

  อยากให้นำเสนอเื่รื่อง Competency นี้มากๆ จะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s