มหาวิทยาลัยมหิดล บนสารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย

วันนี้ได้รับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มหนึ่ง จาก ผศ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน (รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์)  เพื่อให้นำไปเข้าห้องสมุด หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช

เป็นเรื่องราวประวัติ จดหมายเหตุ และบทความจากใจของบรรดาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เขียนให้ ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในระหว่างดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2543-2550) ก่อนไปเข้ารับตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

wikipedia.jpg

เห็นว่าเป็นข้อมูลทางประวัตศาสตร์ที่ดีมาก เลยมานึกได้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล บนสารานุกรมวิกิพีเดีย ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนัก โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/สถาบันต่างๆ ประวัติบุคคลสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย … ส่วนประวัติเกี่ยวกับท่านอธิการบดีคนใหม่ก็ยังไม่มีใครเขียนเอาไว้ แต่ของท่านอื่นๆ ได้เขียนเอาไว้บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช) อธิการบดีคนก่อน (ศ.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข) และคณบดีคนก่อน (ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน) ฯลฯ  

ก็เลยถือวิสาสะคัดลอกบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ มาเขียนบนวิกิพีเดีย ที่  http://th.wikipedia.org/wiki/ปิยะสกล_สกลสัตยาทร เป็นการเริ่มต้น หากใครอยากจะช่วยเขียนเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไข ก็ขอเชิญเลยนะคะ … ช่วยกันคนละไม้ละมือ  ขอแนะนำเว็บเพจที่เกี่ยวข้องบนวิกิพีเดีย ทั้งไทยและอังกฤษ ที่สร้างเอาไว้แล้ว และรอคนมาช่วยเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังต่อไปนี้ค่ะ

ก็อย่างที่เขาว่ากันไว้ในหนังสือ “The Wisdom of Crowds” นั่นแหละค่ะ … “The Many Are Smarter Than the Few”

Advertisements
This entry was posted in Book Talk and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s