เจ้าฟ้าผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ขอให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา และให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งประกาศให้บุคลากรทุกคน ไว้ทุกข์เป็นเวลา 100 วัน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2491
ด้วยทรงเป็นนักวิชาการและทรงศึกษามาทางด้านวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ จึงทรงสนพระทัยโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี 2532 ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สำคัญและมีบทบาทยิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุน “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ” ทั้งสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมเงินกองทุนสมเด็จย่า จัดตั้ง “กองทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อโครงการโอลิมปิกวิชาการ” และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

ด้วยพระบารมีของพระองค์ ทำให้โครงการโอลิมปิกวิชาการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนทั่วประเทศ เป็นอย่างดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทย อย่างหาที่สุดมิได้

plate10.jpg
ในภาพเป็นโล่พระราชทาน เมื่อครั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 1st TPhO (Thai Physics Olympiad) ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2545

Advertisements
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s