เล่าเรื่องระบบสารสนเทศคณะ FIS ต่อ (ตอนที่ 2)

วันที่ 8-9 มกราคม 2551 ไปฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศคณะ เพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นที่ห้องประชุมสุพร เกิดสว่าง ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีทีมงานผู้พัฒนาระบบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร .. มีเรื่องจะเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ

ตอนนี้เรากำลังฝึกซ้อมการบันทึกข้อมูลและทดลองใช้ระบบ ซึงอยู่บน server ที่ชื่อว่า http://intranet.mufis.mahidol หรือ  http://10.10.101.15  จากนั้นอีกสักประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่ละคณะ/สำนัก/สถาบัน ก็คงจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ login/password และเริ่มบันทึกข้อมูลกันอย่างจริงจังเสียที 

… และถ้าทำงานเสร็จแล้ว ก็คงย้าย FIS มาอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตในภายหลัง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระบบ FIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีใครบ้าง

  1. ผู้ดูแลระบบ  (FIS Admin)
  2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับคณะ (เช่น เจ้าหน้าที่งานบริหาร งานบุคคล หรืองานอื่นๆ) และกลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูลเฉพาะด้านในระดับมหาวิทยาลัย เช่นกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
  3. บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล และสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวได้เอง เช่น ภาระงานหลัก/งานรอง แต่ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากร คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ การประชุมและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ประกอบการบันทึกด้วย
  4. คณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรองข้อมูล (เช่นเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ)
  5. ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและวางแผน
  6. ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ข้อมูลได้ ในส่วนที่แสดงผลออกสู่สาธารณะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 เราอาจผสมผสานการแสดงผลข้อมูลจากระบบ FIS ให้เข้ากับเว็บไซต์ของคณะที่มีอยู่แล้ว เช่น ทำ link ข้อมูลบางส่วน จากเว็บไซต์ของคณะฯ ไปยังข้อมูลในระบบ FIS (ซึ่งต่อไปจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน) เช่น ข้อมูลภาพข่าวและกิจกรรมของคณะฯ ข้อมูลผลงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น

มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ออกแบบระบบ ให้คำจำกัดความของคำว่า “บริการทางวิชาการแก่สังคม” และคำว่า “กิจกรรม” เอาไว้ เพื่อป้องกันการสับสนเวลาบันทึกข้อมูลผลงานเข้าในระบบ FIS

บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง การดำเนินงานที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก
ส่วนกิจกรรม หมายถึง การดำเนินงานที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นหลัก อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้บ้าง แต่เป็นวัตถุประสงค์รอง

Advertisements
This entry was posted in IT and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to เล่าเรื่องระบบสารสนเทศคณะ FIS ต่อ (ตอนที่ 2)

  1. เห็นที่ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ใช้มาหลายปีแล้วครับ ดีใจจังที่ ม.มหิดล จะมีใช้เสียที ทีผมลองใช้ดูคือ BIODAT (http://biodata.trf.or.th) ของ สกว. ใช้แล้วก็ชอบ แต่มีข้อเสียที่ BIODATA เป็นระบบปิด ประชาชนเข้ามาใช้ข้อมูลไม่ได้ ซึ่งผิดหลักที่เราควรเปิดเผยข้อมูลที่ Taxpayer มีสิทธิ์รู้ เช่น งานวิจัยทำเรื่องอะไร มีผลงานอะไรที่นำไปใช้ได้บ้าง ผมหวังว่า FIS ของมหิดล จะไม่เป็นระบบปิดจนเกินไปเหมือนกับ BIODATA นะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s