ธรรมะในงาน โดยพระไพศาล วิสาโล

ได้รับหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่ง เป็น ส.ค.ส. ปีใหม่ จาก ผศ. นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ” โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ บรรยายธรรมในโอกาสที่สถาบันวิจัยโภชนาการก่อตั้งมาครบ 30 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

อ่านแล้วชอบตอนนี้มากค่ะ … เป็นเรื่องของความรักในงานที่ทำ

… “แม้จะเป็นงานชนิดเดียวกัน แต่ทำงานด้วยท่าทีต่างกัน ก็ให้ผลต่างกัน อย่างคน 3 คน ก่ออิฐอยู่ใกล้ๆ กัน คนหนึ่งทำด้วยความเฉื่อยชา เหมือนซังกะตาย อีกคนทำๆหยุดๆ ทำไปดูนาฬิกาไป ส่วนอีกคนทำด้วยความคล่องแคล่วกระตือรือร้น ถามคนทั้งสามว่ากำลังทำอะไร

คนที่ 1 ตอบด้วยอาการเหนื่อยหน่ายว่า “กำลังก่ออิฐ”
คนที่ 2 ตอบชัดถ้อยชัดคำขึ้นหน่อยว่า “กำลังก่อกำแพง”
ส่วนคนที่ 3 ตอบด้วยสีหน้าที่แช่มชื่นว่า “กำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับ”

อะไรทำให้คนทั้งสามมีอาการต่างกัน ทั้งๆ ที่ทำงานอย่างเดียวกัน คำตอบคือทั้งสามมองงานต่างกัน

… คนที่ 1 เห็นว่าตัวเองแค่ก่ออิฐเท่านั้น ไม่เห็นคุณค่ามากไปกว่านั้น
คนที่ 2 เห็นไกลขึ้นอีกหน่อย คือเห็นว่าตัวเองกำลังก่อกำแพง
ส่วนคนที่ 3 เห็นไกลออกไป จนเห็นว่าตัวเองกำลังสร้างโบสถ์
พอเห็นอย่างนั้นก็เลยมีจิดใจแช่มชื่นกระตือรือร้น เพราะรู้ว่าตัวเองกำลังทำสิ่งมีประโยชน์ เป็นบุญกุศล จึงมีความสุขกับการทำงาน

จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจของทั้งสามคนนั้นต่างกัน แรงจูงใจของคนที่ 1 และ 2 คงเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ส่วนคนที่ 3 แจงจูงใจของเขา มีเรื่องบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีความสุขที่ได้ทำ และรักที่จะทำงานนี้” …

… แรงจูงใจอย่างนี้ เรียกว่า “ฉันทะ” …

Advertisements
This entry was posted in Book Talk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s