มหาวิทยาลัยมหิดล : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหิดล (ของเรา) ออกนอกระบบราชการ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา อยากให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย เร่งทำความเข้าใจและติดตามข่าวสารเรื่องนี้โดยตลอดด้วยค่ะ เพราะมันคืออนาคตของพวกเรา จะขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้ค่ะ

ตอนนี้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่นอกระบบราชการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 แห่งแล้ว คือ

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อไปก็คงมีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ ทยอยออกมากันเรื่อยๆ … ต้องติดตามค่ะ !

Advertisements
This entry was posted in Autonomous University. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s