กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากบุคลากรสายสนับสนุน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้เปิดโอกาสให้มี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ได้่จำนวน 1 คน ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน เพราะโดยทั่วไปกรรมการสภาฯ จะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาจากผู้บริหารในระดับคณบดี และผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ เท่านั้น ครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรก และเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล และี่มีจำนวนนับหมื่นในขณะนี้

วันนี้ (23 มกราคม 2551) ตั้งแต่เวลา 7.00-14.00 น. เป็นวันเลือกตั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งเขตพญาไทและศาลายา เพื่อให้ได้ผู้แทนจำนวน 1 คน จากนั้น จะส่งไปดำเนินการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้มีสิทธิออกเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 300 กว่าคน เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกวิชาชีีพ บรรยากาศคึกคักแต่เช้า คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิเกิน 80% ทีเดียว … ผู้สมัครรับเลือกตั้งมี 2 คน คือ นักเอกสารสนเทศระดับ 8 จาก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และนักวิทยาศาสตร์ระดับ 9 จากภาควิชาจุลชีววิทยา ตอนเย็นวันนี้คงจะทราบผลการตัดสิน …

ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Advertisements
This entry was posted in University Council. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s