เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2551 เป็นวันแรกที่ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล .. คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 (และประชุมกันไปแล้ว 2 ครั้ง) ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักคอมพิวเตอร์ กองวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย) และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2-3 ท่าน ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และการต่างประเทศ โดยมี รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม 

ตอนแรกตัวเองได้รับเชิญเข้าไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศงานวิจัย แต่เอาไปเอามา ก็เสนอตัวขออาสาเป็นคณะทำงานย่อย ที่จะช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเชิงเทคนิค โดยตั้งเป้าหมายที่จะช่วยกันปรับปรุงเว็บไซต์อย่างขนานใหญ่ สร้าง gateway ในการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยออกสู่สายตาชาวโลก โดยหวังผลในการไต่อันดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดีท่านปัจจุบัน

แรงกดดันเกิดขึ้นนิดหน่อย เมื่อประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านอธิการบดี ศ.นพ. ปิยะสกล ได้ขอให้บรรจุเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ เป็นวาระที่จะต้องนำเสนอและรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณบดี เป็นประจำทุกวันพุธที่ 2 และที่ 4 ของเดือน  เพื่อกระตุ้นให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง …

ได้อาสาทำงานไปหลายอย่าง แต่ที่กำลังทำในสัปดาห์นี้ คือ 1. นำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th เข้าสมัครเป็นสมาชิกของระบบ TrueHits เพื่อตรวจวัดสถิติการเยี่ยมชมเว็บเพจต่างๆโดยละเอียด รวมทั้งเพื่อจัดอันดับเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย 2.  ศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำจากทวีปต่างๆ จำนวน 10 แห่ง คือ

  1. Hardvard University
  2. Yale University
  3. University of Oxford
  4. University of Cambridge
  5. Australian National University
  6. University of Tokyo
  7. University of Hong Kong
  8. Standford University
  9. Cornell University
  10. University of Melbourne

ระหว่างที่กำลังประชุม ท่านประธานได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่า ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ผลักดันให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษในสมัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดที่แล้ว ได้ฝากข้อเสนอแนะมาให้คณะกรรมการหลายข้อ และข้อสุดท้ายคือ “Finally, I think it would be good to establish a team who ENJOY making websites, rather than just using people who do it as a duty”.

เพราะประโยคนี้นี่เอง จึงทำให้ตัวเองได้มีโอกาสทำงาน สมความตั้งใจ …..

Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s