แนะนำเว็บไซต์ Bodhinanda

ควันหลงจากการไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ค่ะ … ในกลุ่มคณะกรรมการ และคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ท่านหนึ่งจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาลายา ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาศาสนศาสตร์และอักษรศาสตร์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด และเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จะเป็นผู้มาดูแลทางด้านการใช้ภาษาบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย … ทราบมาว่าท่านมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาด้วย ก็เลยขอแนะนำค่ะ

เว็บไซต์ของ ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์  http://www.bodhinanda.com

Advertisements
This entry was posted in interesting websites and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s