ปขมท.

ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปเข้าแข่งขันรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ ปขมท. ประจำปี 2550 เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ซึ่งรางวัลมี 4 สาขา คือ บริหารดีเด่น วิชาชีพดีเด่น สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และบริการดีเด่น ด้านละไม่เกิน 2 คน ตอนนี้ผลการตัดสินออกมาแล้ว ทราบมาว่า ปีนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับรางวัลรวม 6 คน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ 2 รางวัล คือสาขาสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น … จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสาขาบริการดีเด่น … จากงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ค่ะ

จะมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง ปขมท. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 มีนาคม 2551 ที่จะถึงนี้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีสภาบุคลากรสายสนับสนุน ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีีคนรู้จัก ปขมท. … แต่เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐแห่งอื่นๆ ที่มีสภาสายสนับสนุน มักจะรู้จักกันดี ปขมท. ย่อมาจาก ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

สนใจรายละเอียดดูได้ที่ เว็บไซต์ี่ http://www.cuast.org ค่ะ

Advertisements
This entry was posted in University Council and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s