ผลการแข่งขัน เลือกตั้งกรรมการสภาฯ

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 51 เป็นวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 31 คน จากคณะ/สถาบันต่างๆ และคัดเอาเพียงคนเดียว …

การเลือกตั้งในช่วงบ่าย ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย จบลงอย่างรวดเร็วมาก ไม่ถึงบ่ายสามโมงก็เลิกแล้ว … ประธานในที่ประชุมคือ ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ทั้ง 31 คน พูดแนะนำตัวเองประมาณคนละ 1 นาที แล้วให้คนที่ประสงค์จะเข้าแข่งขัน ยกมือ ปรากฎว่ามีผู้ประสงค์จะเข้าแข่งขัน จำนวน 7 คน (รวมทั้งตัวเองด้วย) ได้แก่

 1. เพ็ญจิต งามนิธิพร ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. วิไลพร บุณยฤทธิ์ ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
 3. สุภาพ วัณณะพันธุ์ ผู้แทนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 4. นภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. รุจเรขา อัศวิษณุ ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์
 6. ดร. ปราณี ฟู่เจริญ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. ดร. สถาพร สาธุการ ผู้แทนจากสำนักหอสมุด

จากนั้น ให้ทุกคนกาชื่อคนที่ตนต้องการเลือกลงในบัตรคะแนน แล้วทำการนับคะแนน รอบเดียวก็จบเลย ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด คือ ดร. สถาพร สาธุการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ชำนาญการ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เดียวที่ได้ใช้กลยุทธ์โทรศัพท์หาเสียงเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหลายวัน ด้วยความตั้งใจสูงมาก ได้คะแนนสูงสุดถึง 13 คะแนน จาก 31 คะแนน และได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ไปในที่สุด ส่วนคนอื่นได้ 1-5 คะแนนเท่านั้น (ตัวเองได้ 3 คะแนนค่ะ)

พวกเราทุกคนเข้าไปแสดงความยินดี และฝากความหวังให้เป็นตัวแทนของพวกเราเข้าไปนั่งในสภา และผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาบุคลากรสายสนับสนุนขึ้นมาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้จงได้ ส่วนทุกคนก็จะกลับไปประสานงานที่คณะ/สถาบันของตน และหาทางร่วมมือกันทำงานต่อไป … มีข้อสังเกตจากการประชุมครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคนที่มีความสามารถสูงอยู่เป็นจำนวนมาก ฟังจากประวัติที่แนะนำตัวแล้วค่อนข้างทึ่ง แต่ไม่ค่อยรู้จักกัน อยู่แต่ในคณะ/สถาบันของตัวเอง อีกหน่อยหากมีกลไกดีๆ คงจะผลักดันความสามารถเหล่านั้นให้ออกมาเป็นพลังสำคัญช่วยเหลือมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน

  Advertisements
  This entry was posted in University Council. Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s