คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร

วันนี้ (15 ก.พ. 51) ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของคณะวิืทยาศาสตร์ ไปแข่งขันเลือกตั้งเป็นคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ผู้แทนจากบุคลากรตำแหน่งประเภทบริหาร (ที่มิืได้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ) จำนวน 1 คน ประเภทวิชาการ/วิจัย จำนวน 2 คน และประเภทสนับสนุน/ทั่วไป จำนวน 1 คน … นับเป็นรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย นอกเหนือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ในการแข่งขันเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทสนับสนุน/ทั่วไป มีตัวแทนมาจากคณะ/สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ที่ประชุมตกลงให้มีการแนะนำตัวเอง คนละประมาณ 1 นาทีื แล้วให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงตัว จากนั้นให้ทุกคน vote โดยกาชื่อลงในบัตรคะแนน … ทำคล้ายๆ กับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แต่คราวนี้ ไม่มีใคร lobby หาเสียงล่วงหน้ามาก่อน และบรรยากาศการแนะนำตัว เป็นไปอย่างสบายๆ และเป็นกันเอง ผู้แืทนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลอยู่แล้ว … ตอนแรกตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะเข้าแข่งขันสักเท่่าไหร่ แต่พอนั่งฟังคนอื่นพูดถึงปัญหาต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนที่แต่ละคนประสบมา ก็เห็นว่า งานนี้น่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นเรื่อง HRD ซึ่งน่าสนใจทีเดียว ก็เลยลุกขึ้นยืนเสนอตัว … ผู้เข้าแข่งมีด้วยกัน 5 คน คือ

1. คุณลำดวน ฝีปากดี (คณะทันตแพทยศาสตร์)
2. ทพ. มณฑล สุวรรณนุรักษ์ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
3. รุจเรขา อัศวิษณุ (คณะวิทยาศาสตร์)
4. ดร. ราชา มหากันธา (วิทยาลัยการจัดการ)
5. คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี)

และในที่สุด ตัวเองก็ได้รับเลือกเป็น คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร จากผู้แทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป (รู้สึกดีใจมากเหมือนกันค่ะ .. ที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน) ท่าน ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ คุณจริยา ปัญญา เข้ามาแสดงความยินดีในที่ประชุมด้วย

และโดยความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย พวกเราทั้ง 35 คน ก็ได้จัดตั้ง “เครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีตัวเอง เป็นประธาน

  • ดร. ปราณี ฟู่เจริญ นักเทคนิคการแพทย์ระดับ 10 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่ปรึกษาประธาน
  • คุณบูรณรัตน์ ทรงพันธ์ จากศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นเลขานุการ เขตพญาไท
  • คุณเลอสรร สุวรรณฑล จากคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเลขานุการ เขตบางกอกน้อย
  • คุณคำรณ โชธนะโชติ จากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการ เขตศาลายา

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนจากคณะ/สถาบันต่างๆ มีการประชุม พบปะสังสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นกัน ก่อนที่จะเสนอเรื่องเข้าไปยังที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป …

เอ … ทำไปทำมา ท่าจะเปลี่ยนอาชีพจาก “บริการสารสนเทศ” มาเป็น “พัฒนาทรัพยากรบุคคล” เสียแล้วล่ะมั้ง ???

Advertisements
This entry was posted in University HRD and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s