มองหาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน HR มาช่วยมหิดล

เมื่อวานนี้ (7 มี.ค. 51) เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเรียกประชุม ภายหลังที่ตัวเองได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้แทนของบุคลากรสายสนับสนุน ไปอยู่ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาได้สักพักหนึ่งแล้ว … มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังค่ะ เผื่อใครสนใจ

ในปี 2551 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานอนุกรรมการ คือ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล (ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา) ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ (คุณจริยา ปัญญา) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีผู้แทนจากสภาคณาจารย์ 1 คน ผู้แทนจากผู้บริหารระดับคณบดี 4 คน ผู้แทนจากบุคลากร 4 คน (กลุ่มวิชาการ/วิจัย 2 คน กลุ่มบริหาร 1 คน และกลุ่มสนับสนุน/ทั่วไป 1 คน)

นอกจากนั้น เราต้องพากันมาประชุมเพื่อเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทาง 1) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านการพัฒนาองค์กรหรือการบริหารจัดการ ขอเชิญมาร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย อีก 5 คน โดยใช้สัดส่วน 3 : 1 :1

ท่านประธานในที่ประชุม ใช้วิธีค้นหาข้อมูลประวัติผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผู้เสนอชื่อขึ้นมา จาก Google และ wikipedia โชว์ขึ้นจอให้ดูพร้อมๆ กันเลย เพื่อจะได้ discuss กัน … (ทำให้นึกว่า การเตรียมข้อมูลประวัติผลงาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้พร้อมไว้บนเว็บไซต์ ก็มีความสำคัญมากเหมือนกันนะ เผื่อใครกำลังควานหาผู้เชี่ยวชาญ) …

ตัวเองก็ร่วมเสนอชื่อด้วย จำนวน 7 ชื่อ ในที่สุด จากรายชื่อทั้งหมด เกือบ 30 ชื่อ ที่ประชุมคัดเหลือ 13 ชื่อ (7 : 3 : 3) เพื่อให้ท่านประธานไปติดต่อทามทาม และในที่สุด เราจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (3 : 1 : 1) ที่น่าสนใจคือ ชาวมหิดล เห็นว่าบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น Best Practices ทางด้าน HR … จึงจำเป็นต้องเชิญมา้ บริษัทละ 1 คน ให้จงได้ และนอกจากนั้น เราต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน และโครงสร้างบัญชีเงินเดือน เป็นพิเศษ

สุดท้าย เป็นข่าวที่สำคัญของชาวมหิดล

ร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นแม่บทใหญ่ … ร่างเสร็จแล้ว และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ประมาณเดือนเมษายนนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะไปสัมมนาระดมสมอง เพื่อพิจารณาร่างโดยละเอียด ในวันที่ 27-28 มี.ค. ที่จะถึงนี้ … เพราะฉะนั้น ถ้าได้เอกสารมาแล้ว จะรีบนำมาเผยแพร่ ให้ช่วยกันอ่าน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น เสนอผ่านผู้แทนของท่านมาได้เลยค่ะ …

Advertisements
This entry was posted in University HR and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s