ควันหลงจากงานประชุมวิชาการ ปขมท.

ควันหลงจากงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551

ตลอดระยะเวลา 2 วัน (13-14 มี.ค. 51) ได้ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพูดถึงแต่เรื่องที่เราควรรู้ เช่น พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ที่เพิ่งประกาศออกมาหมาดๆ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 51 นี้เอง เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรประเภท “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” (พนักงานมหาวิทยาลัย) ด้วย นอกเหนือจาก “ข้าราชการ” และให้อำนาจสิทธิขาดในเรื่องต่างๆ จบลงที่สภาสถาบันอุดมศึกษา (สภามหาวิทยาลัย) โดยไม่ต้องขึ้นมาถึง กพอ. …

และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ สำหรับคนที่ยังคงเป็นข้าราชการอยู่ คือการเตรียมยกเลิกระบบบัญชีเงินเดือนแบบระบบซี เปลี่ยนมาใช้ระบบแท่ง การขึ้นเงินเดือนจะไม่เป็นขั้น แต่เป็น % ตามผลงานและแยกตามประเภทของกลุ่มตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้ ก.พ. ทำเสร็จแล้ว ส่วน กพอ. กำลังดำเนินการอยู่ ได้มีโอกาสฟังบรรยายในแง่มุมของกฎหมาย จาก ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดย ศ. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาฯ และ รศ.นพ. วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มช. น่าเสียดายที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าร่วมอภิปรายด้วย แต่ฟังแล้วสรุปว่า ในที่สุดทุกมหาวิทยาลัยก็คงต้องออกนอกระบบกันจนหมด ต่อไปจะไม่มีตำแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัยอีกแล้ว และ “ฟังธง” ว่า ออกนอกระบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทย

แต่ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับฝีไม้ลายมือ อีกทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของทีมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง .. ว่าใครจะไปรุ่ง หรือไปร่วง (อันนี้พูดเองค่ะ)

Advertisements
This entry was posted in Supporting Staff and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s