ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงแรม Royal Riverkwai Resort and Spa จังหวัดกาญจนบุรี   ในฐานะเป็นผู้แทนจากบุคลากรตำแหน่งประเภทสนับสนุน/ทั่วไป มี ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน  มีคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ประธานสภาอาจารย์ ตัวแทนจากสภาอาจารย์ กรรมการสภาฯ จากผู้ที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ และกองการเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมด้วย

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก สำหรับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ภายหลังจากการออกนอกระบบ หรือออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ … และเมื่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก) รวมทั้งร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ (ซึ่งเป็นกฎหมายลูก) ทั้งหมดนี้ ผ่านเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (บบ.มม.) ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ไปจนถึงผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว เป็นอันสิ้นสุด จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

ฟังดูเป็นภาษากฎหมายมาก อ่านแล้วอาจจะงง แต่มันเกี่ยวกับเราทุกคนค่ะ ตราบใดยังทำงานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล … เอาเป็นว่า จะทำอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกสรรคนดีคนเก่งเข้าทำงาน  สามารถดูแลบุคลากรได้อย่างดีที่สุดตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผลงานของบุคลากรก่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ …

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นส่วนตัว เห็นว่า ท่านประธานฯ ของเรา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง HR ชั้นเยี่ยมในระดับ “เทพ” บริหารงานอย่างคนทันสมัย ไม่ยึดติดกรอบ มีความยุติธรรม ฟังความคิดเห็น และที่สำคัญมีความเห็นอกเห็นใจบุคลากรสายสนับสนุนมาก ก็เลยคิดว่า เราน่าจะไปได้ดีค่ะ !  

บุคลากรสามารถส่งความคิดเห็นไปหาท่านโดยตรง ได้ที่  PrasitWatanapa@hotmail.com  ท่านจะออกรายการ IP-TV ที่ http://IP-TV.mahidol บ่อยมากขึ้น และจะให้รายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เว็บไซต์ http://intranet.mahidol/autonomy/ … โปรดติดตามค่ะ

Advertisements
This entry was posted in University HR and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s