ควันหลง เรื่อง Mahidol : Ranking and Branding Situation

เพิ่งได้ slide powerpoint การบรรยายของ Mr. Ben Sowter ซึ่งเป็น Chief Researcher and Data Analyzer ของบริษัท QS เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ในหัวข้อเรื่อง “Mahidol: Rankings, Performance and Branding” … เลยเอามาฝากผู้ที่สนใจ

เก็บสไลด์ไว้บนเว็บไซต์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หัวข้อ University Ranking นะคะ หรือ download file ได้ [ ที่นี่ี่ี่ ]

มีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับชาวมหิดล ตัวอย่างเช่น

  • มหิดลมีคะแนนดีในเรื่องของ อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (Faculty/Student)
  • และพอใช้ได้ในเรื่องของการมีนักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ (International faculty & students) และการที่ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ (Citation per faculty)
  • แต่ค่อนข้างแย่ในเรื่องของการเป็นที่รู้จักของผู้อื่น โดยดูจาก Peer Review (สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ) และ Recruiter Review (สอบถามความคิดเห็นจากนายจ้างบัณฑิต)
  • … เรียกว่า เก่งแล้วไม่โฆษณา … ว่างั้นเถอะ

    Advertisements
This entry was posted in University Rankings and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s