ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์-เสาร์ที่ 6-7 มิถุนายน 2551 ไปอยุธยามา … คราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยว แต่ไปร่วมประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ .. ไปกันเกือบ 30 คน พักที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเรื่องที่ดีและมีความสุขมาก เนื่องจาก แต่เดิมนึกไม่ออกว่า เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีความก้าวหน้าได้อย่างไร ตอนนี้เห็นลู่ทางแล้ว แถมทำท่าจะดีกว่าข้าราชการเสียอีก สำหรับข้าราชการ เรามีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ที่ออกมาใหม่ล่าสุด สำหรับตำแหน่งชำนาญการระดับ 6-7-8 เชี่ยวชาญระดับ 9 และเชี่ยวชาญพิเศษระดับ 10 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย เราใช้ประกาศดังกล่าวเป็นต้นแบบ แต่ปรับปรุงแก้ไขบางจุดให้ดียิ่งขึ้น

… พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป และกลุ่มอื่นๆ ตามแต่สภามหาวิทยาลัยจะกำหนด  ทุกกลุ่มสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งได้ และจะไม่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งสำหรับหน่วยงานอีกต่อไป ทุกคนสามารถขึ้นได้หากผลงานถึง และที่สำคัญคือ ร่นระยะเวลาลงไปมาก จบปริญญาตรีเพียง 5 ปี ปริญญาโท 3 ปี และปริญญาเอก 2 ปี ก็สามารถขอตำแหน่งชำนาญการได้แล้ว !

อีกไม่นาน เมื่อร่างข้อบังคับนี้เรียบร้อย ก็จะเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป และคงจะให้ประชาคมชาวมหิดลร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน IP-TV เช่นเดิม ..

ไปอยุธยาครั้งนี้ ได้รู้จักกับผู้คนมากมาย ที่เป็น senior ในบรรดาสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ Big Boss ของพยาบาลศิริราช คือคุณวิไลพร บุณยฤทธิ์ และ Big Boss ของพยาบาลรามาฯ คือคุณเพ็ญจิต งามนิธิพร และท่านอื่นๆ … ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กัน เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล … ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฯ ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา และทีมงานกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s