เสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมผ่าน IP-TV

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 51 ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมออกรายการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ที่มีต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ผ่านทาง IP-TV ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในฐานะผู้แทนของบุคลากรสายสนับสนุน … มีผู้ส่งคำถามเข้ามาในรายการกันมากมาย แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องนี้ของพวกเราชาวมหิดล …

คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ซึ่งต่อไปเมื่อข้อบังคับนี้ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะกลายเป็น “กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล” (ก.บ.ค.) ผู้ที่เป็นหลักในการตอบคำถามในรายการ คือ ท่านรองอธิการบดีฯ ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา  พิธีกรดำเนินรายการ (คนเก่ง) รศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณจริยา ปัญญา ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนท่านที่เหลือก็ช่วยๆกัน เช่น ท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์ และกลุ่มสมาชิกจากสภาอาจารย์ ทั้ง 4 ท่าน เป็นต้น

ใครไม่ได้ชมรายการ ย้อนเทปของวันที่ 5 มิ.ย. กลับมาดูได้ที่ http://ip-tv.mahidol/ หรือ download powerpoint สรุปข้อบังคับทั้ง 11 หมวด ได้ที่ http://intranet.sc.mahidol/HR.htm ค่ะ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s