อตฺตานํ อุปฺมํ กเร : คำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

ชาวมหิดลจำนวนมาก ไม่เคยทราบประวัติที่มาของคำว่า “อตฺตานํ อุปฺมํ กเร” คำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรากฎอยู่บนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย … ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังค่ะ

เอกสารอ้างอิง : “แด่หมอใหม่ – อตฺตานํ อุปฺมํ กเร” : บทบรรณาธิการ เขียนโดย ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์  ใน “สารศิริราช ปีที่ 13 ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2504 หน้า 219-221”

mulogo_2008.jpg

… “อตฺตานํ อุปฺมํ กเร เป็นคติประจำมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และปรากฎบนตราของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น ใน พ.ศ. 2486 คณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า บนตราของมหาวิทยาลัยควรมีคติพจน์ปรากฎอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของนิสิตและบัณฑิตทั้งหลาย พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น จึงขอรับภาระเป็นผู้จัดหาสุภาษิตที่เหมาะ และต่อมาก็ได้เสนอ “อตฺตานํ อุปฺมํ กเร” ซึ่งท่านอ้างว่าได้รับการแนะนำมาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง คณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นพ้องด้วย และได้รับเอาคติพจน์นี้ เป็นสมบัติประจำของมหาวิทยาลัยสืบต่อมา” ….

…. “อตฺตานํ อุปฺมํ กเร มีที่มาจากพระพุทธวัจนะตอนหนึ่ง ซึ่งปรากฎในพระสุตตันตปิฎก ตามรูปศัพท์แปลว่า “พึงกระทำตนเป็นอุปมา” หมายถึง พึงเอาตัวเองเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ถ้าจะกล่าวง่ายๆ คติพจน์นี้ก็มีความหมายว่า เมื่อจะกระทำอะไรแก่ใคร ควรลองนึกดูเสียก่อนว่า หากมีผู้มากระทำเช่นนั้นๆ แก่เรา เราจะมีความรู้สึกอย่างไร หรือถ้าจะใช้คำกล่าวที่พูดกันอยู่โดยแพร่หลายว่า “พึงเอาใจเขามาใส่ใจเรา” ก็เห็นจะพอได้” …..

Advertisements
This entry was posted in Quotes and Sayings and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to อตฺตานํ อุปฺมํ กเร : คำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

  1. Pingback: วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล « Stang Mongkolsuk Library BLOG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s