Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ

เมื่อวานนี้ 22 ส.ค. 51 คุณหมอชัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนร่วมรุ่นสมัยฝึกอบรมโครงการ MU-EDP รุ่น 4 ชักชวนไปร่วมเสวนา Siriraj Cafe Meeting ครั้งที่ 1 ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม … โดยเลือกหัวข้อเสวนาที่สุดฮิตในวงการวิชาการในขณะนี้ คือ เรื่อง “Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ เป็นอย่างไร ?”

ผู้บริหารและอาจารย์ของศิริราชทั้งที่มาร่วมเสวนา และมาฟังการเสวนา ให้ความสนใจซักถาม แสดงความคิดเห็น และสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานมาก … (ไม่นับที่อุตส่าห์พาไปเลี้ยงข้าวกลางวันริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเริ่มรายการด้วย …) ก่อนไปได้ update แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดสตางค์ ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/Plagiarism.htm หากสนใจก็ติดตามมาดูได้นะคะ ในนั้นจะมีรายชื่อ Plagiasism Detection softwares นานาชนิด  ที่จะแนะนำมากๆ ก็คือเว็บไซต์ Plagiarism.org : learning center ซึ่งจะอธิบายความหมาย What is Plagiarism ? ไว้อย่างละเอียด เว็บไซต์ The Purdue OWL (Online Writing Lab) ที่อธิบาย Writing process สำหรับนักศึกษาไว้อย่างสมบูรณ์  แนะนำให้อ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bioinformatics ถึงต้นกำเนิดของการสร้างโปรแกรม ETBlast และฐานข้อมูล Deja vu (Deja vu เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า already seen … หมายถึงความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลา ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน) และแนะนำโปรแกรม Turn-it-in ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่าง free trial 1 เดือนสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล

งานนี้ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรท่านอื่นๆ ว่า Plagiarism เป็นหนึ่งในสามของ “Scientific Misconduct” หรือ Research Misconduct Policies ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดจริยธรรมทางการวิจัยอย่างร้ายแรง กำหนดโดย U.S. National Science Foundation (NSF)

1. Fabrication กุเรื่องขึ้นมาเอง

2. Falsification เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลให้ผิดไปจากเดิม

3. Plagiarism ขโมยความคิดหรือผลงานของคนอื่น โดยไม่ให้เครดิต

ที่จริง Scientific misconduct อาจแยกออกไปได้อีก เป็น self-plagiarism (duplicate / multiple publication หรือ multiple submission to journals) และ ghostwriting (จ้างคนอื่นเขียนแทน) … ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำทั้งสิ้น และจะถูกจับได้ง่ายมากด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

Advertisements
This entry was posted in Plagiarism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s