กบข. กับการออกจากราชการ


ต้นปีงบประมาณนี้ (2 ต.ค. 51) จะต้องเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว และเพื่อให้ได้สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการบำนาญ จึงจำเป็นต้องลาออกจากสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ด้วย

บังเอิญไปอ่าน “วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2551” … เจอข่าวนี้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็เลยเอามาบอกต่อค่ะ

บริการใหม่ล่าสุด ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป กบข. ได้เพิ่มทางเลือกให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากออกจากราชการ แต่เดิม เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ จะต้องยื่นแบบ กบข. รง 008/1/2551 เพื่อขอรับเงินออกจาก กบข. ทั้งจำนวนไปในคราวเดียวกัน แต่ปัจจุบัน กบข. ได้เพิ่มทางเลือก ให้ทั้งหมด 5 ทาง ดังนี้

 1. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับ ทั้งจำนวน
 2. ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับ ไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงาน หรือการชราภาพ
 3. ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับ ให้กองทุนบริหารต่อทั้งจำนวน
 4. ขอทยอยรับเงิน ที่มีสิทธิได้รับ
 5. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ

สำหรับผู้ที่เลือกข้อ 3, 4 หรือ 5 จะต้องกรอกแบบฟอร์ม กบข. บต. 001/2551 เพิ่ม โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ถ้าออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ทดแทน หรือ ทุพพลภาพ เงินที่ฝากให้กองทุนบริหารต่อ ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิม ยกเว้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น จะต้องเสียภาษี … แต่หากออกจากราชการด้วยสาเหตุอื่น เงินที่ฝากให้กองทุนบริหารต่อรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแต่อย่างใด

การออกจากราชการ ด้วยเหตุทดแทน หมายถึง การออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด ซึ่งรวมถึง การที่กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และทำให้ข้าราชการในสังกัด ต้องโอนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

Advertisements
This entry was posted in Government Pension Fund and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to กบข. กับการออกจากราชการ

 1. นานา says:

  ฉันออกจากข้าราชการมา 1ปี 4เดือนแล้วยังไม่ได้เงินค่า กบข.เลย
  ดิฉันได้กรอกแบบฟอร์มผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่เขียนใบลาออก
  ทาง สสจ. ที่ดิฉันอยู่เค้าเป็นคนดำเนินการให้ ไม่ทราบว่าฉันยังต้องติดต่อสอบถามไปที่ใดอีกค่ะ

 2. พนักงาน มม. says:

  เอ __ ปกติจะมีจดหมายจาก กบข. แจ้งมาที่บ้านนะคะ แต่ก้ใช้เวลานานเหมือนกัน หลังจากลาออกจากราชการแล้ว ยังไงลองถามต้นสังกัดดูก่อนดีมั๊ยคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s