เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

ในช่วงเดือนนี้ เป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน ประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol Univesity Web Contest 2008” ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 40 หน่วยงาน [ … ดูรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ … ]

ในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 51 นี้ เราจะมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกฎ กติกา มารยาท ฯลฯ ในการแข่งขัน ที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งแจ้งรางวัลล่อใจ จำนวน 13 รางวัล  โดยเน้นที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก .. แถมตอนนี้ ทางมหาวิทยาลัย ขอให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์อย่างเต็มที่ .. เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย สำหรับทำ Road Show ต่างประเทศ ด้วยอีกทางหนึ่ง

และในฐานะที่ทีมงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (เจ้าเก่า เจ้าแรก และเจ้าเดียว ในย่านนี้) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ก็เลยต้องพยายามต่อสู้เพื่อรักษาหน้าตาของคณะฯ กันหน่อย … ขอความร่วมมือมายังบรรดา webmaster ของภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ ให้ช่วยกันปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานด้วยนะคะ

ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าอยากช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล บริจาคภาพถ่ายดีๆ หรือช่วยตรวจภาษาอังกฤษ ก็ขอเชิญนะคะ … ติดต่อ SC webmaster ที่  scwww@mahidol.ac.th

Advertisements
This entry was posted in University Website and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s