เครือข่ายข้อมูลผลงานวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 5 พ.ย. 51 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล” ให้แก่บรรดาตัวแทนจากคณะ/สถาบันต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 33 หน่วยงาน โดยเป็นความคิดริเริ่มของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อไปจะสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานรวบรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และปีหน้าจะให้ผู้บริหารแต่ละคณะ/สถาบัน รายงานความคืบหน้าด้านการวิจัยของหน่วยงานตนเอง ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทุก 2 สัปดาห์ … นัยว่า จะทำนองเดียวกันกับเครือข่ายคณะกรรมการผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) และการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนา Websites ของแต่ละคณะ/สถาบัน ..

ในที่สุด ก็คงจะให้นำเสนอความคืบหน้าของผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 เรื่อง คือเรื่องเว็บไซต์ และเรื่องงานวิจัย ซึ่งถือเป็นภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล… แม้จะทำให้งานดูเหนื่อยยากมากขึ้น แต่ส่วนที่ดีที่สุดของโครงการในลักษณะนี้ นั่นก็คือ การทำงานเป็นเครือข่ายของบุคลากรนั่นเอง

Advertisements
This entry was posted in network and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s