ผลการเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน ตามระบบคุณภาพ

วันที่ 6-7 มกราคม 2552 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ระยะที่ 3 ประจำปี 2551 ได้มาเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์

บ่ายวันที่ 6 : คณะกรรมการ (กลุ่มด้านการบริหาร) ซึ่งมีท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ได้จัดตารางเข้าเยี่ยมสำรวจและสัมภาษณ์หน่วยงานของเราด้วย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พวกเราได้พากันต้อนรับและช่วยกันตอบข้อซักถาม เน้นการสาธิตโดยใช้เว็บเป็นหลัก จนกระทั่งหมดเวลา ลืมพาเดินชมห้องสมุดไปเลย …

[ … ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ ]

บ่ายวันที่ 7 : ไปเข้าฟังการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจ เป็นที่น่ายินดีสำหรับชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้่วิเคราะห์ไว้ว่า คณะวิทยาศาสตร์มีจุดเด่น จำนวน 14 ข้อ และข้อที่ 10 คือ

“มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ”

นอกจากนั้น ได้ีประเด็นความรู้ใหม่ๆมาหลายข้อ ทำให้เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพได้ดีขึ้น เช่น
– การจัดการความรู้ จะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องสามารถจัดเก็บ Knowledge Asset ให้อยู่กับองค์กรให้ได้ ไม่ใช่อยู่กับตัวบุคคล เพื่อทำให้องค์กรมีคุณภาพอย่างถาวร และไม่ได้หมายถึงจำนวนสถิติของการจัดกิจกรรม KM หรือจำนวนกลุ่ม CoP ที่เกิดขึ้้น ว่ามีมากน้อยเพียงใด
– การทำงานควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้ว ต้องเขยิบเป้าหมายขึ้นไปอีก ต้องเแสดงให้เห็นว่ามี Plan-Do-Check-Act
และเน้น CQI – Continuous Quality Improvement
– การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก หมายถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจทุกด้านขององค์กร เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเป้า ไม่ใช่ทำให้ครบถ้วนตามปฏิทินกิจกรรมประจำปี และต้องประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในองค์กร

Advertisements
This entry was posted in ประกันคุณภาพ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s