ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศปว

เมื่อวานนี้ (11 มี.ค. 52) ได้ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ที่อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นี่เป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการฯ นี้ แม้ว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มานานตั้งแต่ปี 2536 แล้ว … นับว่าเป็นการรื้อฟื้นครั้งใหม่ ว่างั้นเถอะ วันเวลาผ่านมานานมาแล้ว กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน ก็เปลี่ยนชื่อย้ายสังกัดกันเยอะแยะ คณะทำงานก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคน … ก็เลยถึงเวลาที่จะมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อีกครั้ง

เรื่องของเรื่องก็คือ เป็นมติของคณะรัฐมนตรี เริ่มต้นวาระตั้งแต่ 29 ก.ค. 2551 ซึ่งเสนอวาระโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (กอสช.) โดยมีสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงาน และเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์สารนิเทศ สาขาวิชาต่างๆ 6 สาขา ได้แก่

  1. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์
  2. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาแพทยศาสตร์
  3. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขามนุษยศาสตร์์
  4. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์
  6. คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาสังคมศาสตร์

้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในอนุกรรมการและคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ซึ่งมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานอนุกรรมการ

ศปว. มีสถานที่ทำการอยู่ที่ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เว็บไซต์ี่ http://siweb.dss.go.th/stinc ค่ะ

Advertisements
This entry was posted in การประชุม and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศปว

  1. momonoko says:

    เข้ามาดูรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s