ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 13 มี.ค. 52

ได้ข้อมูลมา .. เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล” เลยนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

เป็นโครงการ e-office ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่นำเสนอโดย บริษัท Indigy โดยใช้ Microsoft SharePoint มีระยะเวลาดำเนินการ มี.ค.-ธ.ค. 52 มีคณะทำงาน (ซึ่งคาดว่าจะติดตั้ง SharePoint Server) ได้แก่ สำนักคอมพิวเตอร์หรือมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Top Site บัณฑิตวิทยาลัย เป็น Institute Site ส่วนคณะแพทย์ศิริราช คณะทันตแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น Faculty Site

ขอบเขตของงาน ก็คงจะเป็นระบบงานสารบรรณ หนังสือเวียน ปฏิทินกิจกรรม ระบบเว็บท่า (Web Portal) ระบบ KM ระบบ learning management ระบบบริหารงานวิจัย ระบบคลังภาพ ระบบข้อมูลบุคลากร Phonebook ซึ่งคงต้องใช้ข้อมูลร่วมกับระบบ Faculty Information System (FIS) เดิมที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว

ฟังดูเข้าท่าดีนะ …

Advertisements
This entry was posted in IT and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s