การเบิกจ่ายเงินประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ว่า จะต้องออกข้อบังคับและประกาศต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี คือ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2553

ดังนั้น ชาวมหิดล ก็จะเห็นข้อบังคับและประกาศต่างๆ หลั่งไหลกันออกมาอย่างไม่ขาดสาย จำได้บ้างไม่ได้บ้าง … ทีมงานได้เก็บรวบรวมไว้ให้ download กันที่อินทราเน็ตของคณะวิทยาศาสตร์ http://intranet.sc.mahidol แล้ว แต่จะเอาบางประเด็นที่ควรทราบมาเล่าให้ฟัง จะได้ทำงานถูกต้องมากขึ้นค่ะ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ซึ่งมักจะล่าช้า ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 นี้ ชาวคณะวิทยาศาสตร์จะต้องจดจำขั้นตอนที่สำคัญนี้ไว้

  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
  • การเบิกจ่าย ต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน
  • การขออนุมัติหลักการ ให้หน่วยงานดำเนินการส่งเรื่องมายังงานคลังและพัสดุของคณะฯ ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม
  • การเบิกเงิน ต้องดำเนินการพร้อมส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน
  • งานคลังและพัสดุ ดำเนินการ จัดทำฎีกา เพื่อส่งกองคลังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 กันยายน
  • หวังว่า คงจะลดปัญหาการขอขยายเวลาการส่งเบิก และการขออนุมัติหลักการที่ตกค้างจำนวนมากได้นะ

Advertisements
This entry was posted in ระเบียบข้อบังคับ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s