ปี 2010 เป็นปีทองของ E-books และ Mobile Learning

8 พฤศจิกายน 2552

ในระยะนี้ แนวโน้มของการใช้หนังสือเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด มหาวิทยาลัยมหิดลเอง ก็บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book collections) มาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะค่ายดังระดับโลกอย่างเช่น ebrary และ MyiLibrary ปีหน้า จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหนัก เพราะมีเครื่องอ่าน E-books ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา เช่น Kindle ของ Amazon กับตำราเรียนของมหาวิทยาลัย และการบริการให้ยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดประชาชนกรุงนิวยอร์ก (New York Public Library) โดยใช้เครื่อง Sony 3G E-book Reader

Can Podcasts Replace Professors ?

บริษัท Apple หันมาจับตลาดการศึกษา สร้าง Mobile Learning โดยมี iTunes University เป็นแหล่งเรียนรู้ฟรี มีหลายมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ให้นักศึกษาใช้ iPod, iPhone ในการ download podcast lectures (ซึ่งคงมีผลกระทบกับการที่นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียนอย่างแน่นอน) ซึ่งอ้างว่า ได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า นักศึกษาสามารถทำคะแนนดีกว่าการเข้าฟังในชั้นเรียน

อ้างอิงจาก ‘iTunes university’ better than the real thing ของ Ewen Callaway ในวารสาร New Scientist, 18 February 2009 และ McKinney, D., Dyck, J. and Luber, E. (2009) ‘iTunes University and the classroom: Can podcasts replace Professors?’ Computers and Education, Vol. 52, No. 3, pp. 617-623.

Advertisements
This entry was posted in Library IT and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s