Opensources เพื่อพัฒนาระบบคลังความรู้ระบบเปิด

26-27 สิงหาคม 2553 STKS สวทช. จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือโอเพ่นซอร์สเพื่อพัฒนาคลังความรู้ระบบเปิด ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. ชาวห้องสมุดสตางค์ ไปเข้าฟัง 3 คน เพื่อหาทางกลับมาสร้าง “คลังความรู้” ให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราบ้าง เป็นโครงการที่เราคิดจะทำกันในปีงบประมาณ 2554 นี้

จากการประชุมครั้งนี้ เก็บตกเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสนใจเอามาฝากด้วยค่ะ …

Advertisements
This entry was posted in สัมมนา and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Opensources เพื่อพัฒนาระบบคลังความรู้ระบบเปิด

  1. ภัทร์ทิรา says:

    เป็นBlogที่น่าสนใจคะมีกิจกรรมเยอะและให้ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม

  2. ruchareka says:

    ขอบคุณค่ะ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s