บทบาทของห้องสมุดต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ไปเยี่ยมชื่นชมหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมีประเด็นที่สำคัญๆ ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชื่นชมในวันนั้นฝากเอาไว้ … ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหน่วยงานในสังกัดของหอสมุดฯ แต่ก็นับเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกัน จึงขออนุญาตคัดลอกบางตอนมาบันทึกไว้ เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราได้เช่นกันค่ะ

ในอนาคต ห้องสมุดจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • ต่อไปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่รูปการบรรยาย แต่จะเป็นการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning นักศึกษาจะได้รับมอบหมายประเด็นปัญหา ที่ต้องทำการค้นคว้าก่อนนำข้อมูลความรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องสมุดและบรรณารักษ์จึงมีบทบาทมี่สำคัญยิ่งในการเป็นแหล่งข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำแหล่งข้อมูลแก่นักศึกษา ต้องเชี่ยวชาญในการบูรณาการข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และฉลาดที่จะเลือกใช้ข้อมูล เพื่อตอบสนองสังคมการเรียนรู้ในอนาคต
 • บรรณารักษ์ต้องเป็นนักกิจกรรม เป็น organizer สรรหากิจกรรมเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษาและประชาคมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกที่จะคิด ถกประเด็นให้แตกฉาน และบูรณาการข้อมูลไปใช้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต
 • นำ R2R มาใช้พัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย เริ่มเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ มีการออกแบบการจัดเก็บ เริ่มตั้งโจทย์การวิจัยนำไปเรื่อยๆ ต่อไปจะสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่แหลมคม และจะเป็นโจทย์ต่อผู้ใช้บริการและประเทศในอนาคต
 • ปรับห้องสมุดให้รองรับกับสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต จัดมุมอ่านหนังสือภายนอกอาคาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ต่อไปรูปแบบการเรียนการสอน จะทำให้อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังปรับรูปแบบการเรียนการสอน บรรณารักษ์จะเป็นบุคคลที่ต้องมาร่วมในกระบวนการเรียนการสอนยุคใหม่ต่อไป
Advertisements
This entry was posted in นโยบายสารสนเทศ and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to บทบาทของห้องสมุดต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 1. บุรชัย says:

  ขอบคุณสำหรับโพสต์ดีๆครับ
  ผมไม่เห็นแย้งเรื่องบทบาทใหม่ๆของบรรณารักษ์ในโพสต์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นมา (หรือว่า ทางคุณสรุปได้เองก็ตามนะครับ) อย่างไรก็ตาม ผมขอเสนอว่า การทำหน้าที่ในบริบทใหม่ๆดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ไปเจือจางบทบาทในหน้าที่เดิมของบรรณารักษ์ด้วย
  ผมเป็นคนนอก เป็นผู้เคยใช้บริการ (แต่ตอนนี้หันไปใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์แทนเกือบทั้งหมด) มองเห็นว่า บรรณารักษ์สมัยใหม่คงจะต้องเป็น data annotators ( ทั้ง indexers, curators, organizers, archivers, etc.), data provider ส่วน data จะเป็นอะไรนั้น ก็สุดแล้วแต่ทำได้ครับ อาจจะกว้างไปจนถึง multimedia ทุกอย่างที่สามารถ archive ได้ก็ได้ และที่สำคัญ ต้องทำห้องสมุดให้เป็น data-centric resources, and OPEN e-archive (เน้นคำว่า โอเพ่น คือเปิดกว้างนะครับ) พร้อมทั้งมีการทำ meta-data annotation ที่สามารถเอื้อให้แชร์ข้อมูลข้ามเครือข่าย ไปบน cloud ได้ครับ

 2. ขอบคุณครับ สำหรับ บทความดีๆ
  ผมว่าตอนนี้ คนส่วนมาก หาข้อมูลใน google กันมากกว่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s