รวม “สายด่วน” รับภัยน้ำท่วม

ลองรวบรวมและแบ่งเป็นประเภทมาให้นะครับ ใครรู้จักเบอร์โทรติดต่อของหน่วยงานใดเพิ่มเติมก็ช่วยกันส่งข่าวมาได้นะครับ

ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม ติดตามสถานการณ์น้ำ

 • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศปภ.) สายด่วนรับแจ้ง-เตือนภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1111 กด 5
 • ศูนย์น้ำท่วม กทม. สอบถาม ขอความช่วยเหลือ (24 ชั่วโมง) โทร.1555 หรือ 0-2248-5115
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความช่วยเหลือน้ำท่วม โทร.1102
 • ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ โทร.0-2243-6956
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประสบภัยส่ง SMS ขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ได้ที่ 4567892 ฟรีทุกเครือข่าย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – ผู้ประสบภัยส่ง SMS ขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ได้ที่ฟรีทุกเครือข่าย 4567892
 • สำนักการระบายน้ำ (รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม) 0-2248-5115
 • สายด่วนกรมชลประทาน เช็คปริมาณน้ำขึ้น โทร.1460 หรือ 0-2669-2560
 • รับแจ้งเหตุสนับสนุนช่องทางแจ้งเหตุเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง โทร.120
 • กระทรวงพลังงาน เปิดสายด่วนร้องทุกข์ 02-140-7000
 • กระทรวงแรงงาน 1506 หรือ โทร 02-248-2222

สุขภาพ ความปลอดภัย  ผู้ป่วย แพทย์ฉุกเฉิน

 • สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โทร.1784
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี โทร.1669
 • กรมการแพทย์ แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ที่ประสบภัยน้ำท่วมหากจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย โทร.0-2206-2952, 0-2206-2920, 0-2644-7000 ต่อ 4444
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – เปิดศูนย์ฟอกไตเพื่อผู้ประสบภัยทั่วประเทศ 1330, 1669
 • ประสบภัยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรักษาเร่งด่วน ติดต่อ  0-2965-9782-4
 • แจ้งเหตุมลพิษจากเหตุการณ์น้ำท่วม โทร.1650
 • กรมสุขภาพจิต โทร.1323

การเดินทาง คมนาคม

 • ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม โทร.1356
 • สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586
 • ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1193
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร.1146
 • สายด่วน บขส. สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด โทร.1490
 • ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง โทร.0-2354-6551
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690
 • ท่าอากาศยานไทย โทร. 0-2535-1111
 • บางกอกแอร์เวย์ส      1771
 • นกแอร์      1318, 02900 9955
  นกแอร์ นครศรีธรรมราช      075 369 325
  นกแอร์ สุราษฎร์ธานี     077-441-275-6
 • แอร์เอเชีย      02-515-9999


สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา

 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129
 • การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130
 • ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานแก้ปัญหาวิกฤติน้ำท่วม การประปานครหลวง 0-2503-9806
 • การประปานครหลวง สายด่วน 1125


สื่อมวลชน

 • ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส โทร.0-2790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822
 • ครอบครัวข่าว 3 ร้องทุกข์ 0-2262-3331
 • ศูนย์รับบริจาค ททบ.5 โทร. 0-2279-2498

กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์ กทม. รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ สายด่วน 1555 (24 ชม.)
 • ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม. ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 โทร.02-281-5443
 • หน่วยงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ขอความช่วยเหลือน้ำท่วม) 1102
 • ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมทหารราบที่ 11
  – แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 08-5254-9559
  – แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 08-9054-4980
  – แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 08-9825-1208, 08-5662-0772
 • ศูนย์อพยพ กทม.ฝั่งตะวันออก เขตมีนบุรี สอบถาม โทร.087-9803681 คุณเฉลิมศรี / เขตหนองจอก โทร.081-6485557 คุณดำรง (ต่อ)


ต่างจังหวัด

 • สอบถามสถานการณ์น้ำ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร.0-2583-4102
 • ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 0-7538-3405, 0-7538-3253
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี (เฉพาะพื้นที่อยุธยา) 08-1701-4858, 08-1825-1343
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลพบุรี     0-3641-4480-1 , 0-3641-1936
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พิษณุโลก     0-5523-0537-8 , 0-5523-0394
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พระนครศรีอยุธยา     0-3533-5798 , 0-3533-5803
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา      0-3524-1612
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ตาก     0-5551-5975
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สิงห์บุรี     0-3652-0041
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อ่างทอง     0-3564-0022
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นครสวรรค์      0-5625-6015
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นนทบุรี     0-2591-2471
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ปทุมธานี     0-2581-7119-21
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พิจิตร     0-5661-5932
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นครนายก     0-3738-6209 , 0-3738-6484
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สุพรรณบุรี     0-3553-6066-71
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สระบุรี      0-3621-2238
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สุโขทัย     0-5561-2415
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี     0-5652-4461
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อุตรดิตถ์     0-5544-4132
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลำปาง     0-5426-5072-4
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.เชียงใหม่     0-5321-2626
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลำพูน     0-5356-2963
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อุบลราชธานี     0-4531-2692 , 0-4531-3003
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.เลย     0-4286-1579 , 0-4296-1581
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ชัยนาท     0-5641-2083
 • ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่     053-248925, 053-262683
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน     053-202609
 • ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่     053-222-479 ( 24 ชั่วโมง )
 • สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร     034-881175, 034-839037 ต่อ 11
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน      054-741061
 • ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน     054-792433


กองทัพไทย

 • สายด่วนเมืองนนท์ (ช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรีเท่านั้น) 1131
 • ทบ.-ทอ.-ทร.-สตช. (ช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรีเท่านั้น) 0-2241-1709
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 0-5479-2433
 • กองทัพบก – อ.ลำลูกกา – ต้องการขอความช่วยเหลือจากทหาร โทร.หา พ.ท.ดิตถ์ ชวะนันท์ 08-9888-6421
 • หนองจอก ลาดกระบัง – ต้องการขอความช่วยเหลือจากทหาร โทร.หา 0-2190-3984, 0-2190-3985
 • กทม. ปริมณฑล และภาคกลาง ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 0-2281-1884, 0-2280-3977
 • (กรณี ขนย้าย, อพยพ) 08-3709-8388 – เขตวังทองหลาง : ร.ต.ฉัตรชัย
 • (กรณี ขนย้าย, อพยพ) 08-6089-2112 – เขตตลิ่งชัน (อพยพ ป้องกันน้ำท่วม) พ.ท.อรรถชัย 08-1661-3316 พ.อ.ณัฐพงษ์ 08-1876-7682 จ.ส.อ.กมล 08-5657-0590
 • วัดชลประทาน ศูนย์ปากเกร็ด : ร.อ.วชิระพล แสงอุทัย 08-3229-3939
 • เขตทุ่งครุ/ เขตบางขุนเทียน พ.ท.คึกฤทธิ์ 08-5147-7775 ร.อ.ธนพงษ์ 08-7161-8833 ร.ท.นิรุต 08-6415-9030
 • กองทัพเรือ – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ติดต่อได้ที่
  1.น.อ.อารักษ์ แก้วเอี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1761-3031
  2.น.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 08-9964-0100
  3.น.ท.ใจเพชร ทองด้วง หมายเลขโทรศัพท์ 08-9150-1684
  4.น.ท.ยุทธศักดิ์ จรูญทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-2203-8201

สัตว์เลี้ยง สัตว์ดุร้าย

 • กรมปศุสัตว์ (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล หากต้องการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่) 08-3709-8388
 • สายด่วนแจ้งจับสัตว์พลัดหลง-จระเข้ ทั่วประเทศ โทร.1362 ตลอด 24 ชม.

 

 

Advertisements
This entry was posted in น้ำท่วม, อุทกภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to รวม “สายด่วน” รับภัยน้ำท่วม

 1. ขออนุญาติ นำไปเป็นข้อมูลเผยแพร่ต่อนะครับ
  ขอบคุณครับ

 2. Anonymous says:

  แจ้งเหตุตั้งแต่ตี 2 ไมได้ดพเนินการใด ๆ เลย จนใกล้6โมง โทรไปแจ้งอีกครั้ง ยังมีการสอบถามชื่อ และสถานที่น้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง. แสดงว่าการแจ้งครั้งแรก เจ้าหน้าที่ไมได้บันทึกข้อมูล? หรือเป็นเพราะเหตุผลใดกว่าจัไดรับการแก้ไข ใช้ เวลาถึง 15 – 16 ชม. ทรัพย์สินเสียหายหนักมากทั้งอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมมรัพย์ คือ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้น่าจะแจ้งให้ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง มิใช่ว่าให้ความหวังว่าแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ประชาชนรับเคราะห์กรรมไปตามยถาธรรม โดยไม่มีคนข่วยเหลือ หรือใช้เลานานมากในการช่วย ซึ่งเท่ากับไม่ได้ช่วยอะไรเลย

 3. Anonymous says:

  ขอความช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้อย่างหนักขนาดเเคนน้ำดื่มมี่ความช่วยเหลือเเต่เคาไม่ถึงไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรค่ะเเต่ตอนนี้ท่วมหนักออกไปไหนไม่ได้เลยบ้านยกสุงแต่ตอนนี้น้ำขึ้นสุงถึงในบ้านค่ะบ้านยุป่าชายเลน(หมุ่3)ตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระ ตอนนี้ผุ้ใหญ่บ้านติดคดีเลยไม่มีใครดูแลลุกบ้านเดือดร้อนมากจริงค่ะ ช่วยด้วยนะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s