การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ

มีหลายท่านแวะเวียนมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินคุณภาพวารสาร คำถามหนึ่งที่พบบ่อยคือวารสารชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ในฐานข้อมูลสากลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารไทย (หมายถึงที่ผลิตในประเทศไทย) ห้องสมุดสตางค์จึงจัดเตรียมข้อมูลเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการค้นหา นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อให้ท่านนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกตีพิมพ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ก็ต้องขึ้นกับหน่วยงานของทุกท่านนะครับว่ามีหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลแนะนำดัชนีชี้วัด (Journal Metrics) แหล่งตรวจสอบวารสาร หลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

หวังว่าข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้ให้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ

Advertisements
This entry was posted in วารสารวิชาการ, Journal Metrics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s