แนวรบ ‘สะพานชมัยมรุเชฐ’ … เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

lib_knowledgeท่ามกลางเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ครุกรุ่น เราคงได้ยินชื่อ “สะพานชมัยมรุเชฐ” อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นบริเวณสำคัญและเป็นใจกลางของเหตุการณ์ความร้อนแรงของการปะทะ แต่ทราบกันหรือไม่ว่าสะพานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร บรรณารักษ์อยากจะขอเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญแห่งนี้ อย่างน้อยอาจจะทำให้คนไทยสะกิดใจยั้งคิดและมีสติกันได้บ้าง

คำว่า “ชมัยมรุเชฐ” ราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำอธิบายไว้ว่า คำว่า “ชไม” เป็นคำเขมร หมายถึง สอง คำว่า “มรุ” มีความหมายสองอย่างคือ ทะเลทราย ที่กันดาร หรือ เทวดาจำพวกหนึ่ง คำว่า “เชฐ” น่าจะหมายถึง “เชษฐ” แปลว่า พี่ผู้เป็นใหญ่ หรือถ้าเป็นคำวิเศษณ์จะหมายถึง เจริญที่สุด แต่เป็นไปได้ที่อาจมีความหมายอีกทางหนึ่ง หากคำว่า “มรุ” แผลงมาจากคำว่า “มร” แปลว่า ตาย จึงอาจแปลความได้ว่า สองพี่ผู้ล่วงลับ

1265903223(ภาพจาก วิกิพีเดีย)

หากนับตามความหมายนี้จะตรงกับวัตถุประสงค์ในการสร้างสะพานแห่งนี้ คือเพื่ออุทิศเป็นพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ ซึ่งเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เป็นพระเชษฐาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาเท่าพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ โดยได้ทรงพระราชศรัทธาบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น

1289641885(จากซ้าย) เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระมารดา
และกรมหลวงสงขลานครินทร์ พระอนุชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นพระราชธิดาลำดับที่ ๔๓ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติเมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงเป็นพระเชษฐภคินีใน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ หรือเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

428ราชกิจจานุเบกษา ระบุการสร้างสะพานชมัยมรุเชฐ

สะพานชมัยมรุเชฐ ตั้งอยู่ ณ จุดที่ถนนพิษณุโลกตัดข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณแยกพานิชยการ เขตดุสิต ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลและวัดเบญจมบพิตร กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๖๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

น่าเสียดายที่โบราณสถานที่สำคัญของชาติ กลับกลายเป็นสมรภูมิที่คนไทยเข้าห้ำหั่นกันเอง โดยหลงลืมไปว่าทุกคนล้วนสายเลือดเดียวกัน

ข้อมูลจาก
– พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.
– จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕.

Advertisements
This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to แนวรบ ‘สะพานชมัยมรุเชฐ’ … เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

  1. nonhae says:

    Reblogged this on Chaiyasit's blog and commented:
    สะพาน “ชมัยมรุเชฐ” จากอดีตสู่ปัจจุบัน…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s