ScienceDirect ปรับโฉมใหม่

ScienceDirect เปลี่ยนรูปโฉมใหม่ ดูเรียบ โล่ง แต่ดูดีและครบถ้วนเรื่องข้อมูลที่จำเป็นเช่นเดิม มาไล่ดูกันว่าหน้าตาใหม่ของ SD เป็นอย่างไร และอะไรอยู่ตรงไหน

SD

A – ฟังก์ชั่นค้นหา สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการใส่คำค้นที่ต้องการในช่อง Search all fields หรือระบุ Reference ที่มีเพื่อค้นหาให้เจาะจงยิ่งขึ้น ถ้าต้องการค้นหาแบบละเอียดก็เลือกที่ Advanced search สามารถระบุคำค้นและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และเลือกได้ว่าต้องการค้นจากวารสาร หนังสือ หรือค้นหารูปภาพ

B – Browse publications by subject เลือกหาวารสาร/หนังสือ ที่มีในฐาน SD แบ่งตาม Subject ซึ่งบางชื่อสามารถมีได้หลาย Subject

C – Browse publications by title เลือกหาวารสาร/หนังสือ ที่มีในฐาน SD เรียงตามลำดับอักษร

D – Open Access ส่วนนี้จัดไว้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภท Open Access เท่านั้น สามารถเลือกค้นได้จากรายชื่อที่มีในฐาน SD

E – Top 25 เป็นการแสดงรายการบทความยอดนิยมที่ถูก download มากที่สุด แบ่งตาม Subject

F – แสดงรายการบทความล่าสุดที่เข้ามาในฐาน SD

ดูสบายตากว่าของเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับ แต่ฟังก์ชั่นที่จำเป็นต้องใช้งานยังคงอยู่ครบถ้วน ภายในแต่ละฟังก์ชั่นจะแบ่งย่อยเหมือนที่เคยใช้มาแต่เดิม เพียงแต่ปรับให้ดูกระชับขึ้นเพื่อความสบายตา

Advertisements
This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s