“อาจารย์สะออน” ผศ.ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล

IMG_0001 copy“เงินเดือนเท่าที่เราได้รับนี้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนที่ได้เพิ่ม เราต้องการจะช่วยผู้อื่น
เพราะคิดว่าเราหรือลูกหลานจะสุขได้อย่างไร ในเมื่อคนอื่นและลูกหลานของเรามีทุกข์”
คำปรารภของ “อาจารย์สะออน”

สำหรับคนทั่วไปแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ อาจหมายถึงเดือนแห่งความรัก แต่สำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ควรจะมีความหมายมากกว่าที่คนทั่วไปจะรู้สึก เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียอาจารย์ท่านหนึ่งที่ “มอบความรัก” ให้กับลูกศิษย์ จน “เป็นที่รัก” ของทุกคนที่อยู่ใกล้ชิด

นักศึกษารุ่นใหม่อาจไม่เคยรู้จักชื่อของ “อาจารย์สะออน” ผศ.ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล แต่บรรดาศิษย์เก่ารุ่นก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ น่าจะต้องคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี ขณะที่นักศึกษารุ่นหลังผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก “มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล” ยิ่งต้องรู้จักท่านด้วยเช่นกัน

อาจารย์สะออน เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ท่านเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ และลำดับที่ ๑ ของโรงเรียน จากนั้นจึงสอบเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนเมื่อได้รับการชี้แนะจาก ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สอบชิงทุนรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้ท่านได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-เอก ท่านจึงต้องเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศหลังจากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้เพียงปีเดียว

ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมจาก University of California, Berkeley และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ต้องผ่านระดับปริญญาโท ณ California Institute of Technology ในสาขา Physical Chemistry หลังจบการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านกลับมารับราชการที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งอาจารย์โท ประจำภาควิชาเคมี และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐

IMG_0002 copy(ภาพจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล)

ชื่อ “สะออน” นั้นแปลว่า เป็นที่รัก ที่ชื่นชม ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นที่รักและชื่นชมของทุกคนที่ได้ใกล้ชิด ลูกศิษย์ทุกคนและอาจารย์เพื่อนร่วมงานต่างเห็นเป็นประจักษ์ถึงวิญญาณของความเป็นครูที่มีในตัวท่าน ท่านมีกลวิธีการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นเนื้อหาที่ยากและซับซ้อน เทคนิคการสอนของท่านเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจึงได้รับเชิญไปช่วยสอนหรือเป็นอาจารย์พิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆ  ซึ่งหลายครั้งจำเป็นต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ แต่แม้จะได้รับเชิญ ท่านก็มิได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย ท่านเลือกที่จะช่วยประหยัดเงินให้สถาบันเหล่านั้นโดยเลือกเดินทางด้วยรถไฟแทนเครื่องบินที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ที่สำคัญคือเงินค่าตอบแทนที่ท่านได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านเองนั้น กลับนำมาเป็นทุนช่วยเหลือให้ลูกศิษย์ที่เดือดร้อน

ข้อคิดหนึ่งที่ทุกคนทราบดีและเป็นเหตุผลที่ท่านได้สละรายได้ที่ควรจะเป็นของท่านเองมามอบให้ลูกศิษย์คือ “เราควรให้โอกาสเขาก่อนที่จะตัดสินจากผลการเรียนของเขา คนจนเมื่อเริ่มต้นเขาก็ขาดทุนเสียแล้ว แล้วจะให้เขาเรียนดีได้อย่างไร” และนี่จึงเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ใช้สำหรับการมอบทุนการศึกษาในเวลาต่อมาของ “มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล”

IMG_0003ภาพที่คนรุ่นก่อนคุ้นเคยคือภาพที่ท่านกำลังจดจ่ออยู่กับการค้นคว้าทดลองในแล็บ
(ภาพจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร. สะออน ปทุมเทวิภาบาล)

อาจารย์สะออน เป็นผู้สมถะ แต่ในด้านวิชาการนั้นท่านไม่เคยหยุดที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ ท่านมักจะกลับไปช่วยสอนที่โรงเรียนราชินีอยู่บ่อยครั้ง รายได้ของท่านก็มอบให้ทางบ้านสำหรับใช้จ่ายและทำบุญอยู่เสมอ

แต่แล้วท่านก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังจากประสบอุบัติเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจดับเพลิงเศรษฐศิริ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านถึงแก่กรรมขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี ขณะที่อายุเพียง ๓๑ ปี

การจากไปอย่างกระทันหันของ่ทานสร้างความสะเทือนใจแก่ญาติมิตรและบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านบำเพ็ญตนเป็น “ผู้ให้” ด้วยความจริงใจมาโดยตลอด จึงได้มีการจัดตั้ง กองทุน ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อสานต่อเจตนาของท่านในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๕ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวม ๑๙๔ ทุน และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็น “มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาสืบทอดปณิธานของท่านมาจนถึงปัจจุบัน

ยังมีเยาวชนอีกมาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีใจใฝ่ศึกษา ท่านสามารถให้โอกาสและอนาคตที่ดีแก่พวกเขาเหล่านั้นได้ โดยร่วมบริจาคเงินผ่าน “มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล” ในสองรูปแบบคือ บริจาคเป็นทุนสะสมเพื่อนำดอกเบี้ยมาใช้เป็นเงินทุนการศึกษา หรือบริจาคเป็นเงินทุนการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อบริจาคได้ที่

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร.     ๐ ๒๒๐๑ ๕๑๑๒ (ติดต่อ คุณอรนุช ธรรมยุติธรรม)
URL:   https://www.facebook.com/saonfoundation

Advertisements
This entry was posted in สะออน ปทุมเทวาภิบาล and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s