อ่านเถิดจะเกิดผล: แค่ชาวไร่ชาวนา อ่านออกเขียนได้ก็เกินพอ?

ประเทศจีนช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ เข้าสู่ ศตวรรษที่ ๒๐ ทั้งประเทศมีสภาพที่แทบจะไม่แตกต่างกันนั่นคือมีคนจนมากกว่าคนรวย ที่มณฑลหูนานยังมีครอบครัวชาวนาที่ยากจนครอบครัวหนึ่ง แม้จะได้ชื่อว่ายากจนแต่ก็ยังมีฐานะดีกว่าครอบครัวอื่นๆ เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็มีที่ดินเป็นของตนเอง

ปี ๑๘๙๓ เด็กชายคนหนึ่งได้เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ มารดาเอาใจใส่และรักเด็กชายมาก เพราะพี่ชายทั้งสองของเขาต่างเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็ก แต่บิดากลับเป็นคนที่เข้มงวดและพยายามให้เจ้าหนูทำงานอย่างหนักตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งเจ้าหนูก็ไม่เคยปริปากบ่น แต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่ทำล้วนแต่ยังไม่ถูกใจบิดาเลย

เมื่ออายุแปดขวบเด็กชายได้เข้าเรียนหนังสือ ที่นั่นเขาแสดงความฉลาดเหนือเด็กคนอื่นๆ พอายุได้ ๑๓ ปี บิดาก็บังคับให้เขาลาออกจากโรงเรียนมาช่วยทำนาเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญของการเรียนสูงๆ บิดาเคยบอกเขาว่าเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาจะเรียนสูงๆ ไปทำไม แค่อ่านออกเขียนได้ก็นับว่าเกินพอแล้ว

เด็กชายกลับมาช่วยที่บ้านทำนาและช่วยทำบัญชี เขาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลย เพราะบิดาจะไม่พอใจเสมอหากเห็นว่าเขากำลังอยู่ว่างๆ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังแอบหาเวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอโดยไม่ให้บิดารู้ เขาอ่านทุกอย่างเท่าที่ ที่เขาชอบมากที่สุดคือหนังสือคำสอนของขงจื๊อ

จนอายุได้ ๑๖ เขาก็ได้เรียนต่อ คราวนี้เขาก้าวข้ามเพื่อนๆ ขึ้นไปเรียนชั้นสูงกว่าด้วยความเป็นคนมีปัญญา ในช่วงนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤต หนุ่มน้อยจึงเริ่มหันมาสนใจการเมือง จากเด็กที่นิ่งเงียบกลับกลายเป็นนักพูดฝีปากกล้า มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากมายจนสามารถก่อตั้งสมาคมนักเรียนเล็กๆ ขึ้นมา เขาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลหัวก้าวหน้ามากมาย ซึ่งผลจากการอ่านหนังสือมากทำให้เขามีความรู้กว้างขวาง สามารถสนทนาได้ทุกเรื่องโดยไม่ติดขัด

ต่อมาชายหนุ่มมีโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่นี่เป็นเสมือนคลังอาวุธทางปัญญาให้แก่เขา เขาตะลุยอ่านและตักตวงความรู้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้เขามีแนวคิดและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ทำมันได้สำเร็จ

จากลูกชาวนาที่ถูกบังคับให้ตัดขาดจากการศึกษา กลายมาเป็นผู้นำประเทศที่พาจีนข้ามพ้นห้วงเวลาแห่งความยากลำบากสู่การเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียและของโลกในเวลาต่อมา ชายคนนี้กลายเป็นมหาบุรุษของชาวจีนทั้งประเทศ เขามีชื่อว่า “เหมา เจ๋อ ตง”

59827-004-6C3B788F

This entry was posted in อ่านเถิดจะเกิดผล and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s