บรรณารักษ์ชวนอ่าน: เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะ

lib_read นิโคลล์, ชาร์ลส์. (2551). เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะ. แปลจาก Leonardo da Vinci: The Flights of the Mind. โดย นพมาส แววหงส์. กรุงเทพ : มติชน.
เลขหมู่: N6923.L33 น554ล 2551

เราคงตอบได้ยากว่าตกลงแล้ว ดา วินชี เป็นอะไรกันแน่ … จิตรกร นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา สถาปนิก วิศวกร นักดนตรี ฯลฯ แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเขาเป็น “อัจฉริยะ”

Vinciโดยส่วนใหญ่เรามักคุ้นเคยกับ ดา วินชี ในฐานผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นสมับติของโลกอย่าง Madonna of the Rocks, Mona Lisa, The Last Supper เป็นต้น แต่เขามิได้เชี่ยวชาญงานศิลป์เพียงอย่างเดียว ศาสตร์ในแขนงอื่นๆ ดา วินชี ก็ได้รับการยกย่องเช่นกัน ชีวิตของเขาจึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับชนรุ่นหลังที่น่าจะศึกษาว่าอะไรที่ทำให้คนๆ หนึ่ง มีความรู้ความชำนาญอย่างแตกฉานในหลายศาสตร์เช่นนี้

หนังสือ เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะ แปลจากตันบับ Leonardo da Vinci : The Flights of the Mind เขียนบรรยายแบบความเรียงที่อาจจะดูเหมือนตำราเรียนไปบ้าง แต่เมื่ออ่านแล้วจะพบว่าเรื่องราวชีวิตของเขาน่าสนใจและชวนติดตามมากทีเดียว ชีวิตของ ดา วินชี ค่อนข้างโลดโผนไม่น้อย ด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยในยุคนั้น รวมทั้งความสนใจในหลากหลายศาสตร์ ทำให้เขาต้องเผชิญเรื่องราวมากมายกว่าที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

เนื้อหาเริ่มตั้งแต่บรรบุรุษของ ดา วินชี ไล่เรียงมาถึงชีวิตวัยเยาว์ ที่สนุกที่สุดเห็นจะเป็นชีวิตช่วงที่เขาเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและช่วงที่เขาต้องออกเดินทางไปทั่วประเทศ ความน่าสนใจนั้นมิใช่เจาะจงเฉพาะชีวิตของ ดา วินชี เพียงเท่านั้น แต่มันยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของอิตาลีและอาจรวมถึงประวัติศาสตร์โลกเอาไว้อย่างไม่เป็นทางการ เราจะได้ทราบถึงวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนในช่วงศตวรรษที่ 15 ระบบอุปถัมภ์ที่มีส่วนสำคัญให้ ดา วินชี สามารถใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกได้ ความวุ่นวายในราชสำนัก การแย่งชิงอำนาจระหว่างศาสนจักรและราชสำนัก การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน

น่าทึ่งมากสำหรับงานเขียนเล่มนี้ที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างละเอียดยิบ เพราะไม่ใช่เฉพาะประวัติของ ดา วินชี อย่างที่กล่าวมา แต่ผู้เขียนยังค้นลึกไปถึงข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส่วนสำนวนแปลภาษาไทยก็หายห่วงเมื่อได้รับการถอดความจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง รศ.นพมาส แววหงส์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้เป็นของ รศ.ดร.โกศัลย์ คูสำราญ ได้มอบให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ จัดเก็บไว้ในส่วนของหนังสืออ่านนอกเวลา ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s