บรรณารักษ์ชวนรู้: “รวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

schoutenia_glomerata(ภาพจากเว็บไซต์ สำนักงานหอพรรณไม้ : http://www.dnp.go.th)

ทำความรู้จักกับ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชสมภพ (วันจันทร์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata king subsp. Paregrina (Craib) Roekm. Et Hartono

สกุล : Schoutenia เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Tiliaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Dombeyoideae

เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง ๘ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ชอบแดดจัด ไม่ต้องการน้ำมากนัก ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรี กว้าง ๑.๕ -๓ เซนติเมตร ยาว ๔-๙ เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบเรียบ พื้นใบสีเขียวท้องใบสีเหลืองนวล

ดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาว เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ไม่ร่วง ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้จำนวนมาก อับเรณูติดที่ฐาน รังไข่มี ๒-๕ ช่อง แต่ละช่องมีออวุล ๒ เม็ด มีผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕-๑ เซนติเมตร

ถิ่นกำเนิด : เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พอในป่าดิบทางภาคเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๐๐๐ เมตร

ออกดอก : กรกฎาคม-สิงหาคม

img_0002(ที่มา: คณิตา เลขะกุล. (๒๕๓๖). ไม้ดอกและไม้ประดับ.)

————————————————————————————————–
แหล่งอ้างอิง (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

๑. คณิตา เลขะกุล. (๒๕๓๖). ไม้ดอกและไม้ประดับ. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือไม้ดอก และไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ. (SB404.T5 Thai 964 2536 – Reference Book)

๒. เต็ม สมิตินันท์. (๒๕๕๗). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (QK364 ต691ช 2557 – Reference Book)

๓. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (๒๕๔๐). พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย. กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ. (QK364 ว579พ 2540 – Reference Book)

๔. องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (๒๕๔๐). สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. (QK73.T5.Q4 Thai 382 v.4 2540 – Reference Book)

๕. Gardner, Simon. (2000). A field guide to forest trees of Northern Thailand. Bangkok : Kobfai Publishing Project. (QK364 G228f 2000 – Reference Book)

๖. http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/linkoldfragrant/244-schoutenia

๗. http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=2063&words=%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%87&typeword=word

๘. http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1126

Advertisements
This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s